Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  HỌc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ
Ngày đăng 30/10/2017 | 09:35  | View count: 1275

Sáng ngày 25/10/2017, Ban Tuyên giáo Quận uỷ đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Tây Hồ tổ chức lớp Bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên quận về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là báo cáo viên hội nghị; đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Hoài Long – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận và 151 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên quận.

Đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã phân tích sâu sắc về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như: quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ rõ những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị; tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân; phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị…Qua đó góp phần tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận./.

  Ban Tuyên giáo Quận ủy