Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  HỌc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Đảng bộ Phường Tứ Liên sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 15/05/2018 | 11:17  | View count: 166

Sáng ngày 10/5/2018, Đảng bộ phường Tứ Liên long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận; đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ.

Tại Hội nghị, đồng chí Tăng Tuấn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn phường. Trong 2 năm qua, Đảng ủy phường luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên của các Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội phường. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị và Kế hoạch 22-KH/QUTH của Quận ủy Tây Hồ về “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị được triển khai đa dạng, phong phú, có gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; việc triển khai học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm đảm bảo nghiêm túc. Kết quả đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc đảm bảo 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ đăng ký thực hiện. Các nội dung đăng ký của tập thể đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy gắn với các chủ đề, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm và khắc phục những tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm đều tăng… Tuy nhiên, Đảng ủy phường cũng đã mạnh dạn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần cố gắng khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc một số cấp ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn hình thức, chưa sâu, chưa hấp dẫn, chưa sinh động và chưa có tính sáng tạo; việc nhân rộng các gương điển hình tiên tiến chưa nhiều, chưa có sức lan tỏa; công tác kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân thực hiện nội dung đăng ký còn hạn chế.

Đảng ủy phường đã biểu dương, khen thưởng 17 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Chiến – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ phường trong 02 năm qua; đồng thời chúc mừng các tập thể và cá nhân tiêu biểu vinh dự được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới hiệu quả hơn, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của phường, quận; đồng thời phát hiện, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, nhân rộng những gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác trên toàn phường. Quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và chủ đề các năm. Đặc biệt chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của đơn vị để đăng ký nội dung và đảm bảo rõ tiến độ thời gian đối với những nội dung đã đang thực hiện. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên bám sát nội dung đăng ký của chi, Đảng bộ xác định rõ trách nhiệm của cá nhân gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đề ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), coi đây là một căn cứ quan trọng để đánh giá, phân tích chất lượng TCCS Đảng và đảng viên hằng năm.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm; với truyền thống địa phương anh hùng, đồng chí tin tưởng Đảng bộ và nhân dân phường Tứ Liên sẽ có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả sẽ có nhiều gương tiêu biểu và đạt nhiều kết quả tốt trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thúy – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cảm ơn đồng chí Nguyễn Như Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận Tây Hồ đã phát biểu chỉ đạo và động viên thực hiện tốt những nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của phường trong thời gian tới./.

                                                                             Ban Tuyên giáo Quận ủy