Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  HỌc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Đảng bộ phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 18/05/2018 | 13:40  | View count: 318

Chiều ngày 16/5/2018, Đảng bộ phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

          Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Hường - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Bùi Tuấn Dương - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thị Đảo - Phó bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường; cấp ủy các chi bộ và cá nhân được biểu dương khen thưởng.Đồng chí Nguyễn Thị Đảo - Phó bí thư Đảng ủy Phường thông qua báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Để minh họa cho những kết quả đã đạt được trong 02 năm qua, Hội nghị đã được nghe 03 ý kiến tham luận tại Hội nghị.

          Nhân dịp này Đảng ủy phường đã biểu dương khen thưởng 34 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.          

          Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Thu Hường đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của Đảng bộ phường trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ phường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

          Một là, tiếp tục chỉ đạo triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những tồn tại, hạn chế để tập trung giải quyết bằng những việc làm cụ thể.

          Hai là, tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

          Ba là, việc đăng ký nội dung học tập và làm theo của các tập thể, cá nhân phải thiết thực và gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao của các tập thể, cá nhân.

          Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tuyên truyền các gương điển hình trong học tập và làm theo để tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

                Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Nguyễn Mạnh Hải –Bí thư Đảng ủy phường cảm ơn đồng chí Trần Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy đã về dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn phường.

                                                            Ban Tuyên giáo Quận ủy