Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  HỌc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020
Ngày đăng 29/11/2018 | 17:00  | View count: 845

Chiều 29/11/2018, UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị đánh giá giữa kỳ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

       Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, PBT TT quận ủy, đồng chí Phạm Xuân Tài – PCT UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo vì người nghèo quận Tây Hồ cùng đại diện lãnh đạo các phòng, Ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội quận, các đồng chí PCT UBND các Phường và các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận.

       Tại Hội nghị đã nghiêm túc đ ánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

       Về mục tiêu: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 cơ bản phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Với quyết tâm cao, hằng năm Quận Tây Hồ đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo do Thành phố, HĐND quận giao và đến tháng 6/2018, Quận đã xóa được 100% hộ nghèo vượt chỉ tiêu, mục tiêu của chương trình đề ra.

       Về đối tượng: theo Chương trình mục tiêu thì đối tượng ưu tiên được thụ hưởng các chế độ chính sách hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, phụ  nữ…như vậy là khá phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương vì có thể ưu tiên, dồn các nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng này. Đối với các đơn vị đã hoàn thành công tác xóa nghèo, để đảm bảo thoát nghèo bền vững, những hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm, trợ giúp của cả cộng đồng để đảm bảo không tái nghèo.

       Về công tác chỉ đạo, điều hành và cơ chế tổ chức thực hiện: cơ bản đã được triển khai thực hiện đồng bộ, có hệ thống ở các cấp, có sự sáng tạo, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.

       Về bố trí nguồn lực cho chương trình: ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, miễn giảm học phí cho con hộ nghèo thì toàn bộ nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều sử dụng từ nguồn vận động.

       Đánh giá kết quả thực hiện chương trình

       Việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, sự hưởng ứng của người dân. Cùng với sự phối hợp lồng ghép đồng bộ các chương trình, chính sách khác nhau bước đầu thực hiện đạt được những kết quả thiết thực, thúc đẩy giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn quận. Tính đến tháng 6/2018, trên địa bàn quận Tây Hồ đã không còn hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020, đến cuối năm 2018 chỉ còn 37 hộ cận nghèo (92 nhân khẩu), chiếm 0,08%/tổng số hộ chung toàn quận.

       Đánh giá mức độ tham gia, tác động của chương trình đến đối tượng hưởng lợi

       Việc thực hiện chính sách, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện chính sách tới đối tượng thụ hưởng là phù hợp; sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể liên quan để thực hiện chính sách và giải pháp phù hợp theo từng địa phương; bố trí và sử dụng nguồn lực hợp lý, phân công cụ thể các thành viên trong Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo từ Quận đến phường hoạt động hiệu quả.

Công tác giảm nghèo ngày càng mang tính xã hội cao, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội tham gia, với sự đóng góp công sức, tiền của cho hộ nghèo thông qua các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Quỹ vì người nghèo,…” Tính liên kết cộng đồng trong chương trình giảm nghèo ngày càng cao và chặt chẽ thông qua việc giúp nhau làm kinh tế gia đình, các chương trình như: Tổ tiết kiệm, Tổ vay vốn, Tổ tương trợ… thu hút đông đảo sự quan tâm và giúp đỡ của những cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trên địa bàn.

       Các hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố và thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước nên có sự biết ơn, vui mừng và cũng tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, PBT TT quận ủy đã ghi nhận những kết quả đạt đạt được, chỉ rõ những việc cần làm trong thời gian tới, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích từ cấp cơ sở góp phần sớm đưa Quận phát triển thành Trung tâm Dịch vụ, Du lịch, văn hóa của Thủ đô.

       Nhân dịp này, UBND quận đã trao thưởng cho 20 tập thể, 29 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo bền vững.

                                                                             Ban tuyên giáo Quận ủy.