Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  HỌc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Nguồn vốn ngân sách địa phương quận Tây Hồ ủy thác tạo đà cho tín dụng chính sách phát triển.
Ngày đăng 30/11/2018 | 11:01  | View count: 493

       Trong suốt 16 năm thực hiện tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tây Hồ (NHCSXH) luôn xác định phát triển nguồn vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn tín dụng chính sách, đưa tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương quận Tây Hồ ủy thác qua NHCSXH đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo lập thêm nguồn vốn để cho vay đối với NHCSXH quận mà còn khẳng định vai trò đặc biệt của chính quyền địa phương luôn chung tay cùng Chính phủ thực hiện chính sách an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

       Tính đến 23/11/2018, tổng nguồn vốn của NHCSXH quận Tây Hồ đạt 121,86 tỷ đồng, tăng 17,4 lần so với thời điểm thành lập năm 2002, trong đó, nguồn vốn do Trung ương điều chuyển đạt 81,86 tỷ đồng, chiếm 67,18 % tổng nguổn vốn; nguồn vốn ngân sách địa phương thành phố Hà Nội ủy thác cho NHCSXH đạt 27,845 tỷ đồng, chiếm 22,85% tổng nguồn vốn; nguồn vốn địa phương quận ủy thác cho NHCSXH đạt 12,15 tỷ đồng, chiếm 9,97% tổng nguồn vốn, trong đó nguồn vốn ngân sách quận ủy thác đạt 12 tỷ đồng, nguồn vốn do Mặt trận tổ quốc quận ủy thác đạt 0,15 tỷ đồng. Sau hơn 16 năm hoạt động, nguồn vốn địa phương thành phố Hà Nội ủy thác đã tăng 26,876 tỷ đồng, tỷ trọng hiện nay chiếm 22,85% tổng nguồn vốn cao hơn nhiều so với mức tỷ trọng 13,8% thời điểm thành lập; nguồn vốn địa phương quận Tây Hồ ủy thác đã tăng 12,15 tỷ đồng và tỷ trọng trên tổng nguồn vốn đã tăng gần gấp 10 lần so với tỷ trọng 0% tại thời điểm năm 2002.

       Có thể thấy, sau hơn 16 năm hoạt động, cơ cấu nguồn vốn đã có sự dịch chuyển rõ rệt theo hướng nguồn vốn ngân sách địa phương nói chung và nguồn vốn ngân sách địa phương quận Tây Hồ ủy thác nói riêng tăng rõ nét cả về số lượng, chất lượng và tỷ trọng. Đây là kết quả của sự quan tâm sâu sắc, sự quyết tâm vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với NHCSXH quận nhằm triển khai và thực hiện tốt nhất chủ trương tín dụng chính sách của Đảng và Nhà nước. NHCSXH quận cũng đã thể hiện rõ nỗ lực đáng khích lệ trong việc tích cực tham mưu và báo cáo chi tiết tới Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH quận cũng như phối hợp với các phòng chuyên môn để bố trí và thực hiện tốt các công tác tiếp nhận nguồn vốn ngân sách địa phương quận ủy thác cho NHCSXH hàng năm. Riêng năm 2017, 2018, quận Tây Hồ đã ủy thác thêm 7 tỷ đồng qua NHCSXH quận để cho vay, đưa tổng nguồn vốn ủy thác quận lên tới 12,15 tỷ đồng bao gồm các nguồn do quận Tây Hồ cân đối từ chênh lệch thu chi ngân sách quận hàng năm; nguồn vốn do Hội nông dân quận bàn giao cho NHCSXH quận 1,7 tỷ đồng để cho vay khi Hội nông dân quận chấm dứt hoạt động; nguồn lãi thu được từ hoạt động cho vay từ vốn ngân sách quận ủy thác, quận tiếp tục phân bổ một phần lãi thu được và trích phần dự phòng rủi ro tín dụng khi vượt mức quy định để bổ sung vào nguồn vốn địa phương quận ủy thác cho NHCSXH cho vay tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

       NHCSXH quận đánh giá việc gia tăng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác nói chung và nguồn vốn địa phương do ngân sách quận Tây Hồ nói riêng ủy thác cho NHCSXH quận qua mỗi năm là hướng đi tích cực và cần thiết, không chỉ giúp NHCSXH quận tự chủ về nguồn vốn để cho vay kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn bức thiết từ người nghèo và các đối tượng thụ hưởng, mà còn thể hiện rõ nét vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách, từ đó góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận, thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giúp người dân có vốn để sản xuất kinh doanh kịp thời, duy trì nghề truyền thống trên địa bàn quận như trồng đào, trồng quất, làm trà ướp hoa sen..., từng bước thoát nghèo bền vững.

       Để tiếp tục phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương quận ủy thác, NHCSXH quận cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho BĐD HĐQT NHCSXH quận, tranh thủ sự ủng hộ và phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương trong triển khai hoạt động tín dụng chính sách. Công tác thông tin báo cáo số liệu kịp thời tới các phòng chuyên môn cũng cần được chú trọng để bố trí nguồn vốn được kịp thời qua các giai đoạn. NHCSXH quận cũng cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hiệu quả tín dụng chính sách, tích cực tham mưu BĐD HĐQT NHCSXH quận và phối hợp với các phòng chuyên môn, Hội đoàn thể các phường trong việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, qua đó trực tiếp tiếp xúc với người dân nhiều hơn, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế của người dân cũng như giúp cho chính quyền địa phương hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của nguồn vốn cho vay từ ngân sách địa phương đem lại cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn quận, từ đó tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương bố trí nguồn vốn ủy thác cho NHCSXH kịp thời, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của người dân và hướng tới mục tiêu tín dụng chính sách đạt được hiệu quả cao nhất.

                                                                   NHCSXH quận Tây Hồ