Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  HỌc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt việc tốt" năm 2021
Ngày đăng 27/02/2021 | 12:30  | View count: 293

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, nhân rộng nhưng điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước quận Tây Hồ năm 2021, UBND Quận Tây Hồ đã bàn hành Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 08/12/2020 triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Tây Hồ năm 2021.

Theo đó, mọi công dân trong và ngoài nước đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn quận Tây Hồ đều được khuyến khích tham gia cuộc thi. Nội dung, hình thức tham gia cuộc thi: Viết bài về gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” trong các lĩnh vực hoạt động công tác và đời sống xã hội trên địa bàn quận. Bài viết được viết tay hoặc đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman tối thiểu 3 trang A4. Các gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” là các nhân tố mới, sự việc mới được phát hiện trong các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị mà chưa được cơ quan, tổ chức nào tôn vinh, khen thưởng hoặc đã được tôn vinh nhưng tiếp tục có những việc làm mới có ảnh hưởng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và quận.

Thời gian nộp bài dự thi: Từ 01/3/2021 – 15/5/2021.

Người dự thi gửi bài dự thi trực tiếp về UBND các phường, các cơ quan, đơn vị nơi gương  điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” học tập, công tác, cư trú để tổng hợp, thẩm định và gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng quận (qua Phòng Nội vụ) để thẩm định, đề xuất Hội đồng Thi đua khen thưởng quận và Thành phố tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Ban biên tập