Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015 -2020
Ngày đăng 02/05/2018 | 14:30  | View count: 884

Sáng ngày 05/4/2018, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về các nội dung: Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V; kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V.

Sau đây là toàn văn kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận tại hội nghị:

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và các cấp ủy trực thuộc”, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 69-KH/QUTH ngày 28/02/2018 “Tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020”; chỉ đạo thực hiện sơ kết đảm bảo chất lượng, cụ thể như sau:

Các cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc triển khai sơ kết; chuẩn bị báo cáo sơ kết đánh giá những mặt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, tồn tại; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu nửa nhiệm kỳ còn lại để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Các cấp ủy cũng đã nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy.

Công tác sơ kết của Quận ủy: Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chuẩn bị báo cáo; Ban Thường vụ Quận ủy đã họp cho ý kiến và thông qua Ban Chấp hành Quận ủy. Tiếp đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã gửi báo cáo sơ kết và báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xin ý kiến các cấp ủy cơ sở, MTTQ và các đoàn thể quận; qua tổng hợp có 23 đơn vị có ý kiến với tổng số 90 ý kiến tham gia đóng góp. Ban Thường vụ Quận ủy đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung.

Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tôi xin trân trọng cảm ơn và biểu dương các cấp ủy cơ sở, MTTQ và đoàn thể quận đã nghiêm túc nghiên cứu, tham gia ý kiến với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Kính thưa các đồng chí!

Có thể khẳng định trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã chủ động, sáng tạo, nghiêm túc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy bằng các Kế hoạch, Đề án cụ thể phù hợp với tình hình của quận; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, sâu sát trong chỉ đạo. Do đó nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; nhiều chỉ tiêu hằng năm đạt và vượt; an ninh chính trị, trật tự xã hội đã giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, nhất là khắc phục hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền quận.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cũng nghiêm túc kiểm điểm, còn có những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện như:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên.

- Thu thuế ngoài quốc doanh chưa đạt so với kế hoạch giao. Chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm không đạt kế hoạch giao. Việc triển khai thực hiện các Đề án phát triển du lịch - dịch vụ còn chậm.

- Tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án chậm so với kế hoạch như: Dự án tuyến đường 124 Âu Cơ, dự án cải tạo môi trường vệ sinh mương thoát nước Thụy Khuê …Công tác lập hồ sơ quản lý đất công do UBND quản lý còn chậm. Tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp tại một số nơi vẫn còn xảy ra, xử lý chưa triệt để.

- Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường … làm nơi kinh doanh; câu cá trộm trên hồ Tây, để xe trên đường dạo, để xe không đúng quy định làm cản trở giao thông và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị vẫn còn tồn tại.

- Chỉ tiêu tuyển chọn, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 02 năm liên tiếp không hoàn thành (năm 2017: 9/15, đạt 60% chỉ tiêu Thành phố giao; năm 2018: 4/13, đạt 30,7% chỉ tiêu Thành phố giao).

Kính thưa các đồng chí!

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, tôi xin đề nghị các cấp ủy cơ sở, thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội và các chỉ thị, nghị quyết mới của Thành ủy, Quận ủy, đặc biệt là Nghị quyết sơ kết giữa nhiệm kỳ để triển khai các kế hoạch phù hợp với tình hình của Quận, phường và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

- Nhiệm vụ trước mắt năm 2018: Cần bám sát vào Kết luận hội nghị lần thứ 11, lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V để tổ chức. Trong đó, tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, đối với lĩnh vực kinh tế ngân sách: rà soát lại doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đảm bảo thu đúng, thu đủ; công khai ở phường về số hộ, mức thuế nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Quận về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân (tư vấn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp). Tuyệt đối không được gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra việc thu chi ngân sách của các đơn vị trên địa bàn Quận.

Thứ hai, đối với lĩnh vực quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án: tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo trật tự  đô thị và làm cho công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thiện hồ sơ quản lý đất đai; kiểm tra và xử lý triệt để các vi phạm trật tự xây dựng, nhất là vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công, không để tồn tại; chủ động phối hợp với các sở, ngành, thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn Quận; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án năm 2018 và làm tốt công  tác chuẩn bị đầu tư năm 2019.

Thứ ba, đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội: thực hiện có hiệu quả việc xây dựng phường văn hóa trong đó chú trọng việc xây dựng gia đình văn hoá tổ dân phố văn hóa; triển khai có hiệu quả các đề án trên lĩnh vực văn hóa – xã hội; tập trung, chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo, đặc biệt là công tác quản lý của các nhà trường; nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý văn hóa; quản lý sức khỏe của nhân dân; nâng cao chất lượng tham gia BHYT toàn dân, phấn đấu đạt trên 90%.

Thứ tư, đối với việc thực hiện tiếp dân, giải quyết đơn thư, thanh tra, tư pháp, cải cách hành chính và thi đua: thực hiện tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại hết thẩm quyền; tập huấn các văn bản pháp luật mới, nghị định mới cho cán bộ để thực hiện; tăng cường thanh tra, thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất; các phường triển khai thông báo các chính sách qua email của các hộ dân, đồng thời giáo dục cán bộ công chức nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng công tác thi đua, gắn với đánh giá cán bộ.

Thứ năm, đối với lĩnh vực an ninh quốc phòng: nắm chắc tình hình an ninh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; xử lý tin báo, tố giác tội phạm; đảm bảo tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy

Thứ sáu, đối với lĩnh vực xây dựng Đảng: các cấp ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; xác định những nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng, hàng quý, phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách tổ chức Đảng, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả”. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng chính trị, gắn việc giáo dục với định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là tình hình tư tưởng của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền như thế nào? để lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục cán bộ khắc phục. Tăng cường công tác quản lý cán bộ về mọi mặt, đội ngũ cán bộ, viên chức phải đặc biệt quan tâm đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật; đạo đức lối sống; văn hóa, ứng xử; không để có cán bộ vi phạm phải xử lý. Tăng cường công tác phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp  ủy; Ủy ban kiểm tra; giám sát của HĐND,  đại biểu HĐND; giám sát của MTTQ và các đoàn thể.

Kính thưa các đồng chí!

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết đề ra, Nghị quyết Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, các chương trình, kế hoạch toàn khóa, các đề án, kế hoạch. Tôi đề nghị các đồng chí Bí thư các TCCS Đảng, thủ trưởng các đơn vị, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận phát huy trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, huy động cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân để triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình của Quận.

Ngay sau có Nghị quyết sơ kết, Ban Tuyên giáo Quận ủy biên soạn tóm tắt kết quả để tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V tại đây. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, cùng nhau đoàn kết thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Ban Tuyên giáo Quận ủy