Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Kỳ họp thứ Năm HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 03/07/2018 | 10:33  | View count: 611

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, trong 02 ngày từ 25/6 đến 26/6/2018, HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức kỳ họp thứ Năm, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thứ Quận ủy, chủ tịch UBND quận; các ông (bà) Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UB MTTQ quận; các ông Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận; thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị hiệp quản thuộc quận; các đoàn thể nhân dân thuộc quận cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND - UBND - UBMTTQ, Phó Chủ tịch HĐND các phường; đại diện cử tri trên địa bàn quận, 36/38 đại biểu HĐND quận và các Hội thẩm nhân dân khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Tới dự và đưa tin về kỳ họp có các phóng viên Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế - Đô thị, Báo Hà Nội mới, Báo Người đại biểu nhân dân và Cổng giao tiếp điện tử Thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND quận đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND quận về phát triển kinh tế - xã hội quận 6 tháng đầu năm và quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; quyết định về nhiệm vụ thu, chi ngân sách quận 6 tháng cuối năm 2018 và phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận năm 2017; thông qua Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 (điều chỉnh lần 2) và quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2019; thông qua các báo cáo về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ Năm HĐND quận; nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và quyết định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND quận; báo cáo hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND quận năm 2017; thông qua chương trình giám sát của HĐND quận năm 2019. 

Tại kỳ họp thứ Năm HĐND quận khóa V đã có 23 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND quận và 02 lượt ý kiến của đại biểu khách mời tham gia thảo luận với tinh thần trách nhiệm, mang tính xây dựng cao, đóng góp các ý kiến vào các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Kỳ họp thứ Năm HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua 06 Nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2018 của quận Tây Hồ.

2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận Tây Hồ năm 2017.

3. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 (điều chỉnh lần 2) của quận Tây Hồ.

4. Nghị quyết về thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2019 của quận Tây Hồ.

5. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Năm HĐND quận, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận Tây Hồ năm 2019.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận thay mặt lãnh đạo UBND quận phát biểu ý kiến tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận thay mặt Chủ tọa kỳ họp phát biểu tổng kết và bế mạc kỳ họp.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ Năm HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.

                                                                             Ban tuyên giáo Quận ủy