Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

QUẬN ỦY TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG BẢY KHÓA XII CỦA ĐẢNG
Ngày đăng 19/07/2018 | 18:09  | View count: 705

Ngày 19/7/2018, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng tới cán bộ, đảng viên của 15 Chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ quận gồm: Đảng bộ: Công An, Quân sự, UBND quận, Khối Doanh nghiệp, Đê điều PCLB, THPT Chu Văn An và các Chi bộ: Tòa án nhân dân, Thi hành án, Bảo hiểm xã hội, Quản ký thị trường số 11, Trạm Thú y, Trung tâm Y tế, Thanh tra xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh Tây Hồ và trường Phổ thông Dân lập Đông Đô.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trực tiếp dự và làm báo cáo viên truyền đạt nội dung 03 Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trực tiếp dự và làm báo cáo viên

Kết thúc Hội nghị, có gần 600 đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Ban Tổ chức hội nghị đã yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch cá nhân (bài viết tay, không dưới 4 trang A4) và gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy vào ngày 26/7/2018. Nội dung viết bài thu hoạch tập trung vào việc nêu cao nhận thức của cá nhân về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và gắn với chức năng, nhiệm vụ của bản thân tại đơn vị đang công tác.

Cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị

Ban Tuyên giáo Quận ủy