Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ CHI CỤC ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
Ngày đăng 03/08/2018 | 17:17  | View count: 384

Sáng ngày 02/8/2018, tại trụ sở Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Vũ Đình Hưng – Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Chửng Phùng Lệ Giang – Phó chánh văn phòng Quận ủy Tây Hồ. Đại biểu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có đồng chí Phạm Văn Khương – Phó giám đốc sở và các đồng chí lãnh đạo đại diện phòng Tổ chức sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đình – Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Quận ủy đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Chi cục Đê điều và PCLB; đồng thời chỉ định các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư và phó bí thư Đảng ủy Chi cục Đê điều và PCLB nhiệm kỳ (2018 – 2020), gồm các đồng chí:

1.     Đỗ Đức Thịnh – Bí thư Đảng ủy;

2.     Trần Thanh Mẫn – Phó Bí thư Đảng ủy;

3.     Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy;

4.     Nguyễn Thị Hồng Hà – Đảng ủy viên;

5.     Phạm Quang Đông - Đảng ủy viên;

6.     Lê Thanh Hồng - Đảng ủy viên;

7.     Phùng Văn Thạch - Đảng ủy viên;

8.     Nguyễn Xuân Phong - Đảng ủy viên;

9.     Lê Thị Minh Nguyệt - Đảng ủy viên.

Sau khi công bố quyết định thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Đê điều và PCLB nhiệm kỳ (2018 – 2020) đã ra mắt toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Thường trực Quận ủy đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Đê điều và PCLB.  Đồng chí Đỗ Đức Thịnh – Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và PCLB trình bày Chương trình hành động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Thường trực Quận ủy chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân viên toàn Chi cục Đê điều và PCLB sau nhiều năm phấn đấu nay đã đảm bảo đủ các điều kiện được công nhận và thành lập Đảng bộ cơ sở, với 07 chi bộ trực thuộc và 66 đảng viên trực thuộc Đảng bộ quận Tây Hồ. Để Đảng bộ đi vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả từ nay đến hết nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị Đảng ủy Chi cục Đê điều và PCLB tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng qui chế và chương trình hành động của Chi bộ, phân công rõ nhiệm vụ tới từng đồng chí trong chi ủy và đảng viên.  

Thứ hai, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trong cán bộ, đảng viên; kịp thời  giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Đảng bộ. 

Thứ ba, thực hiện tốt Qui chế dân chủ trong Đảng, cơ quan; nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Thứ tư, tập trung làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác bồi dưỡng phát triển đảng; lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ quan vững mạnh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng viên thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy, nhiệm vụ đảng viên; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện biện pháp phòng ngừa là chính và không để xảy ra vi phạm phải xem xét kỷ luật.

Đồng chí mong muốn toàn Đảng bộ Chi cục sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất từ Đảng ủy tới từng cán bộ, đảng viên quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị Chương trình hành động của Đảng bộ đã đề ra và hàng năm Đảng bộ Chi cục Đê điều và PCLB đều đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”./.    

Ban Tuyên giáo Quận ủy