Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ 14, khoá V
Ngày đăng 10/08/2018 | 17:25  | View count: 323

Sáng ngày 10/8/2018, Uỷ ban MTTQ Quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận lần thứ 14, khoá V, nhiệm kỳ 2014 - 2019, triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận Tây Hồ lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Đại hội đại biểu MTTQ các Phường tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

          Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Trung Thành - Trưởng ban Tổ chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư Thường trực Quận ủy cùng các đồng chí UVBTV Quận uỷ, Phó chủ tịch UBND Quận Tây Hồ, các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Quận Tây Hồ khoá V, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

          Tại Hội nghị đã công bố các văn bản của Ban thường vụ Quận ủy Tây Hồ, tiến hành kiện toàn ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận Tây Hồ, kiện toàn Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Quận Tây Hồ khoá V. Kết quả biểu quyết 100% bầu đồng chí Trần Quang Đạo, Quận ủy viên, Bi thư đảng ủy Bí thư đảng ủy Phường Xuân La vào Uỷ viên Uỷ ban MTTQ và giữ chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Quận khoá V, nhiệm kỳ 2014  - 2019.

          Hội nghị triển khai các văn bản và hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp Quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2019 - 2014 theo đó thống nhất nội dung của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp Quận, Phường; công tác nhân sự và quy trình giới thiệu người tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp.

          Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các đơn vị tập trung vào nhiệm vụ quan trọng đó là công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp Quận Tây Hồ khoá VI. Đồng thời yêu cầu Uỷ ban MTTQ Phường Xuân La - đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp Phường dự kiến vào tháng 11/2018 chuẩn bị chu đáo các nội dung trong đó tập trung vào báo cáo chính trị, quy trình nhân sự và đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền về Đại hội từ cấp cơ sở tới Quận.

Ban Tuyên giáo Quận ủy