Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

QUẬN ỦY TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 780-ĐA/QUTH NGÀY 21/5/2013 VỀ “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DƯ LUẬN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂY HỒ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày đăng 31/08/2018 | 18:42  | View count: 499

Sáng ngày 31/8/2018, tại phòng họp Ban Chấp hành cơ quan Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 780-ĐA/QUTH ngày 21/5/2013 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn Quận Tây Hồ trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.

        Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm – Phó trưởng phòng Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Trần Thị Thu Hường – UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; các đồng chí Trưởng, Phó các Ban Đảng Quận ủy, Chánh Văn phòng Quận ủy; Trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; các đồng chí Bí thư, Tuyên giáo các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội Quận.

          Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án 780-ĐA/QUTH trên địa bàn Quận, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, đề ra giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian tới. 06 ý kiến phát biểu tại hội nghị đã chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm trong công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tại cơ sở và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt Đề án.

         Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm – Phó trưởng phòng DLXH, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận những kết quả đạt được của Quận Tây Hồ trong công tác dư luận xã hội và đề nghị quận tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bám sát các yêu cầu của Đề án 05-ĐA/TU ngày 28/8/2013 của Thành ủy về “Đổi mới công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố”.

         Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã tiếp thu các ý kiến tham gia phát biểu và đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội quận tiếp tục thực hiện tốt Đề án 780-ĐA/QUTH; kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội không để phát sinh điểm nóng tại cơ sở; tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội quận trong công tác nắm bắt và định hướng dư luận trong nhân dân. Ban Tuyên giáo Quận ủy kịp thời cung cấp thông tin phản hồi về kết quả giải quyết các vấn đề dư luận phản ánh và quan tâm nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở.

           Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã chúc mừng và trao giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong 05 năm thực hiện Đề án 780-ĐA/QUTH ngày 21/5/2013 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn Quận Tây Hồ trong giai đoạn hiện nay”. 

 

 B an Tuyên giáo Quận ủy