Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khoá XI)
Ngày đăng 04/10/2018 | 08:33  | View count: 307

Chiều ngày 03/10/2018, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khoá XI). Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện UBMTTQ Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Trần Lan Hương - PCT HĐND quận, đồng chí Trần Thị Thu Hường – UVBTV – Trưởng ban Dân vận quận ủy, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - PCT UBND quận cùng các đồng chí Trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội quận, các ban công tác MTTQ 8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ.

          Trong 5 năm, việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khoá XI) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và  các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở quan tâm triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng, tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Các quy định chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giám sát và phản biện xã hội ngày càng hoàn thiện, được thể hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015. Nghị quyết số 403/2017/NQLT-UBTVQH-CP-DCTUBTVQH Liên tịch giữa UBTV Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam ban hành ngày 15/6/2017 về các hình thức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp. Được sự quan tâm của Thường trực quận ủy, sự hướng dẫn của Ban thường trực MTTQ Thành phố nên việc xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện hai quyết định của Trung ương được thuận lợi và có hiệu quả. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tạo điều kiện thuận lợi hơn để tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện có hiệu quả, các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND được đổi mới, việc góp ý, nhận xét đối với cán bộ, đảng viên được thực hiện đúng quy định. Các thành viên của MTTQ đã ý thức được vai trò vị trí của tổ chức mình trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng hoạt động hiệu quả, chất lượng.

           Bên cạnh đó, chất lượng một số hội nghị phản biển xã hội ở cơ sở chưa đạt kết quả như mong muốn, phản biện nặng nề về ý kiến phản ánh, chưa đi sâu vào bản chất, kết quả, nguyên nhân và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của địa phương. Việc giám sát của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội là giám sát không chế tài, ràng buộc trách nhiệm sau giám sát chưa cao. Công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận còn hạn chế, chưa phát huy được một cách hiệu quả sức mạnh của các tổ chức thành viên trong công tác giám sát và phản biện xã hội, một bộ phận cán bộ làm công tác giám sát, phản biện xã hội vẫn còn có tâm lý ngại va chạm, chưa dám nêu chính kiến của mình. Việc tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở một số cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chưa rõ trách nhiệm.

          Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó bí thư Thường trực quận ủy khẳng định kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khoá XI).  Đồng chí đề nghị MTTQ quận tiếp tục khắc phục các hạn chế, tập trung tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp thực sự là vì dân, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân.

          Tại Hội nghị đã khen thưởng 03 tập thể, 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 03 tập thể, 0H2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khoá XI).

Ban Tuyên giáo Quận ủy