Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa V (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Ngày đăng 25/10/2018 | 10:38  | View count: 517

Hội nghị lần thứ mười bốn Ban chấp hành Đảng bộ Quận họp vào sáng ngày 19/10/2018. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban đảng Thành ủy, Chủ trì, điều hành Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Thắng – TUV – Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận.

Chín tháng đầu năm 2018, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước. Bên cạnh những thuận lợi cũng còn những khó khăn: Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; các đối tượng cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá; khối lượng công việc nhiều, trong đó có việc khó, việc mới phát sinh như tổ chức thực hiện diễn tập phòng thủ quận. Với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND Thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, huy động hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đã đạt được những kết quả cơ bản trong 9 tháng đầu năm 2018. Đó là:

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đã tập trung chỉ đạo việc học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định mới của Trung ương, đồng thời cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án sát với tình hình thực tiễn của quận. Chỉ đạo 100% các cấp ủy trực thuộc rà soát, xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ. Chỉ đạo, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn của quận. Công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ được triển khai nghiêm túc. Triển khai thực hiện Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố. Công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả QCDC. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở hoạt động có hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Thu ngân sách đạt 95,44% kế hoạch năm; duy trì “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ”; đã gắn biển nhận diện 38/38 cơ sở kinh doanh trái cây sạch trên địa bàn quận. Công tác văn hóa, xã hội được duy trì, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận. Chỉ đạo chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới 2018-2019. Giáo dục, y tế và các lĩnh vực văn hóa - xã hội khác đạt được những kết quả thiết thực, chú trọng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Tập trung các nguồn lực hỗ trợ người nghèo đến nay quận không còn hộ nghèo. An ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững. Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại 02 phường Quảng An, Thụy Khuê và diễn tập khu vực phòng thủ quận Tây Hồ, quân sự chủ trì tham mưu xử trí tình huống A2 theo chỉ đạo của Bộ quốc phòng và Thành ủy đảm bảo an toàn và yêu cầu đề ra. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, đảm bảo trật tự - văn minh đô thị được tập trung chỉ đạo thực hiện, có chuyển biến tích cực, đã khởi công nhiều công trình trọng điểm của quận.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khuyết điểm, đó là:

- Thu thuế ngoài quốc doanh đạt thấp. Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 37,04%, là 1 trong 6 quận có tỷ lệ giải ngân thấp.

- Tiến độ thực hiện Đề án phát triển dịch vụ - du lịch, Đề án chỉnh trang đô thị quận còn chậm so với kế hoạch.

- Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chậm tiến độ.

- Trong xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công, một số phường chưa thực hiện nghiêm túc, triệt để.

- Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra.

- Một số sự cố xảy ra trên địa bàn đã có ảnh hưởng không nhỏ tới quận như vụ Lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, những tồn tại, hạn chế trên có nguyên nhân chủ quan là:

- Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức quận, phường chưa cao, chưa chủ động, quyết liệt xử lý vi phạm ngay khi mới phát sinh.

- Một số trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã tồn tại qua nhiều thời kỳ dẫn đến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.

- Công tác phối hợp giữa một số đơn vị thuộc quận chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

Để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ Quận đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu sau:

1. Về kinh tế, thu – chi ngân sách

1.1. Tập trung hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Chú trọng thực hiện các giải pháp tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quản lý thu - chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018. Tập trung rà soát các chỉ tiêu thu đạt thấp, tập trung chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ; thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; đôn đốc thu hồi nợ đọng. Chủ động đối chiếu, rà soát nhiệm vụ chi với dự toán năm 2018, tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chi năm 2018. Đôn đốc công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành phê duyệt trước ngày 31/10/2018.

1.2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 28-KH/QUTH của Ban Thường vụ Quận uỷ Tây Hồ về thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 24/10/2016 của Thành uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội”. Tập trung triển khai các điểm tiêu thụ nông sản sạch trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt trong dịp chuẩn bị Tết nguyên đán 2019.

1.3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án du lịch, dịch vụ trên địa bàn quận, Đề án “Thưởng thức chè sen, tinh hoa chè Việt” ở Quảng An, Đề án “Điểm dịch vụ du lịch văn hóa và phục dựng mô hình làng nghề giấy Dó, phường Bưởi”, Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018-2020”. Tổ chức sơ kết đánh giá Đề án “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ” tại phố Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy, UBND Thành phố. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình Thành phố công nhận Làng nghề Quất cảnh Tứ Liên.

2. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, TTXD, môi trường, công tác GPMB, thực hiện dự án

2.1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tới người dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng các tuyến đường, đoạn đường điểm về văn minh đô thị. Tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về TTATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiên trên địa bàn quận. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, tạo chuyển biến rõ nét về mỹ quan, môi trường đô thị trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm Luật bảo vệ môi trường, thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, nhất là vệ sinh môi trường mặt nước và xung quanh Hồ Tây., kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

2 .2. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công, vi phạm quy hoạch, vi phạm Luật đê điều, không để tồn tại vi phạm mới phát sinh. Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn đọng theo kết luận của Đoàn giám sát Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Xem xét trách nhiệm cán bộ để xảy ra vi phạm, chậm xử lý, xử lý không triệt để vi phạm, gây dư luận bức xúc trong nhân dân.

2.3. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo nghị quyết của HĐND Quận xong trước 31/10/2018. UBND quận tổ chức giao ban hàng tuần để tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công và giải ngân các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, nhất là các dự án trọng điểm như Văn Cao-Hồ Tây, khu đô thị Tây Hồ Tây, Nam Thăng Long, Lapho – Cống Đõ…

3. Về công tác văn hóa – xã hội

3.1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa thể thao và du lịch, nhất là đối với các sự kiện văn hóa quy mô lớn, tập trung đông người diễn ra trên địa bàn quận. Kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trên các lĩnh vực Karaoke, quảng cáo, biển hiệu, đeo bám khách du lịch và các hoạt động dịch vụ văn hóa khác. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa phường và nhà sinh hoạt khu dân cư giai đoạn 2018-2020”, Đề án “Nâng cao chất lượng dân số”, Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục”…

3.2. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 2919/CT-BGDT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục. Tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong các trường học. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về  thu tiền dạy thêm trái quy định. Tập trung bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho Ban giám hiệu các trường. Tăng cường kiểm tra đột xuất công tác quản lý của Ban giám hiệu các trường, dự giờ đột xuất đánh giá đội ngũ giáo viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiểu quả chương trình sữa học đường. Phối hợp với các sở, ngành Thành phố triển khai các mô hình đào tạo để mở lớp đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.

3.3. Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, các bếp ăn tập thể trên địa bàn quận. Kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các cơ sở hành nghề y dược, kiên quyết không để xảy ra tình trạng hành nghề không phép. Chủ động rà soát các điểm có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết để phòng chống kịp thời. Tổ chức tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng nghiện ma túy, giúp đỡ và quản lý người nghiện sau cai; hoàn thành các chỉ tiêu cai nghiện được giao.

3.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Bộ luật Lao động, luật Bảo hiểm xã hội, công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao. Tăng cường tuyên truyền chính sách, Luật BHYT (sửa đổi) cho nhân dân; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dân số tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Phối hợp với các sở ngành Thành phố tổ chức kiểm tra an toàn lao động tại các công trình xây dựng.4. Công tác nội chính, thanh tra, tư pháp, cải cách hành chính

4.1. Thực hiện đồng bộ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm, sử dụng hợp lý kinh phí, tài nguyên, tài sản công; chú trọng các giải pháp phòng ngừa đi đôi với xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém ; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố”. Tập trung giải quyết đơn thư dân nguyện, nhất là những bức xúc của nhân dân ở các phường Nhật Tân, Yên Phụ, Bưởi. Thực hiện giải quyết dứt diểm các đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp trên địa bàn. Theo chỉ đạo của Thành ủy, nếu địa phương nào để xảy ra vụ việc phức tạp, đơn thư kéo dài chậm xử lý sau 6 tháng sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

4.2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính trong việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý các kiến nghị về quy định hành chính; tổ chức Hội nghị đối thoại thủ tục hành chính, hội nghị tổng kết, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai thực hiện phần mềm “Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo dùng chung của Thành phố”.

4.3. Thực hiện nghiêm lịch tiếp dân, tổ chức hội nghị đối thoại của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận giải quyết các kiến nghị của nhân dân; chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường bám cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề dân sinh bức xúc để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết từ cơ sở. Rà soát các kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để giải quyết dứt điểm, đúng thẩm quyền. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, tổ chức thực hiện quyết liệt, dứt điểm đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có quyết định giải quyết.

4.4. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, nhất là Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của quận và các phường. Chủ động trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Công tác quốc phòng, an ninh

5.1. Tiếp tục chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phối hợp cùng các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; chủ động xây dựng và triển khai các phương án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tập trung điều tra khám phá án hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

5.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, cứu nạn cứu hộ. Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC theo chuyên đề, tại các cơ sở kinh doanh xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng, các cơ sở sản xuất, kho bãi, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các tòa nhà cao tầng. Thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC, chú trọng công tác tập huấn chữa cháy cho các tổ dân phố, khu dân cư, tập huấn thoát nạn cho học sinh, sinh viên.

5.3. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong các dịp lễ. Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

6. Công tác xây dựng Đảng

6.1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII. Động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 01-ĐA/QUTH “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2016-2020”, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

6.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, triển khai tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án chuyên đề thực hiện Chương trình số 01-CTr/QUTH của Quận ủy năm 2018; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn, giai đoạn 2015-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Triển khai thực hiện “Đề án thực hiện mô hình thí điểm ở các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội theo Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng 6 (khóa XII)” của Thành ủy Hà Nội. Đảng ủy các phường rà soát cán bộ không chuyên trách, giao kiêm nhiệm các chức danh, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người lao động hàng tháng làm cơ sở đánh giá kết quả công tác năm. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở thực hiện kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (ở những nơi có đủ điều kiện). Kiện toàn, sắp xếp một số chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định, quy chế về công tác cán bộ phù hợp với quy định mới của Trung ương, Thành ủy. Tổ chức quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và thực hiện tốt  “Quy định cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài” ban hành theo Quyết định số 505-QĐ/QUTH ngày 18/01/2012.

6.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đối với 02 tổ chức đảng và các cuộc kiểm tra chuyên đề, đột xuất khác theo chỉ đạo của Thành ủy, UBKT Thành ủy. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc thông báo kết quả giám sát của Đoàn giám sát UKBT Thành ủy. Xem xét, xử lý cấp ủy, cá nhân để xảy ra vi phạm theo kết luận thanh tra. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra đảng viên (cả cấp ủy viên), tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề. Tăng cường đi cơ sở nắm tình hình địa bàn; duy trì việc tiếp đảng viên, công dân; tiếp nhận, phân loại xử lý giải quyết các đơn thư khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.

6.4. Công tác dân vận

Quận ủy tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch UBND Quận với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ; đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm dân vận chính quyền” và tổ chức tọa đàm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; khảo sát, đánh giá mô hình, điển hình và xét công nhận các tập thể, cá nhân mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2018. Đẩy mạnh việc  thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”“Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cá đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với chính quyền sâu sát cơ sở để nắm tình hình, tham mưu cấp ủy Đảng giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh; quan tâm, thăm hỏi, động viên giáo dân và các chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Noel.

6.5. Xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND quận và các phường đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới trong hoạt động quản lý, điều hành của thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các phường. Thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án vị trí việc làm và chỉ tiêu định biên do Thành phố giao. Xây dựng Đề án sáp nhập Ban Quản lý Hồ Tây vào Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng quận, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy, trình UBND Thành phố phê duyệt. Thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân có sai phạm theo kết luận thanh tra. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ về việc thực hiện quy chế làm việc, việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC, việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố theo phương thức thường xuyên, đột xuất. Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ hàng tháng nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.

6.6. Lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đoàn thể; tăng cường giám sát và phản biện để xây dựng Đảng, chính quyền. Tổ chức tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 3 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ đạo thực hiện Thông tri số 19-TT/QUTH về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ VN quận Tây hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

                                                                    Ban Tuyên giáo quận ủy.