Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khoá XI) và tổng kết khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn quận năm 2018
Ngày đăng 01/11/2018 | 19:36  | View count: 1100

Sáng ngày 01/11/2018, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khoá XI); tổng kết khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn quận năm 2018 và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và các đồng chí UVBTV Quận ủy, phó chủ tịch HĐND, UBND quận.

          Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Quận ủy Tây Hồ và Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2018. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung làm rõ, minh họa thêm những kết quả nổi bật của Quận trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại cơ sở.

          Đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã phát biểu ghi nhận, nhấn mạnh những quả đạt được của Quận Tây Hồ trong 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW và đồng tình với những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Đồng chí đề nghị Quận tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung và vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, hành chính hóa; chú trọng tuyên truyền nhân rộng những điển hình thực tiễn tại cơ sở. Đối với phong trào “Dân vận khéo”, đồng chí ghi nhận cách làm hiệu quả, thực chất của quận Tây Hồ trong việc xây dựng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực tại các đơn vị trên địa bàn.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thành phố và khẳng định việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW trên địa bàn quận đã đi vào nề nếp, các ý kiến đóng góp của MTTQ và các đoàn thể chính tri – xã hội được cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở tiếp thu nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

          Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho đồng chí Lê Trung Đức – Trưởng phòng Tư Pháp quận và đồng chí Nguyễn Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp dân vận của Đảng. Quận ủy đã tặng giấy khen cho 05 tập thể có thành tích trong việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). UBND quận tặng giấy khen cho 13 tập thể và 08 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018.

Ban Tuyên giáo Quận ủy