Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Kỷ lục số lượng doanh nghiệp thành lập mới
Ngày đăng 30/09/2019 | 10:47  | View count: 70

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 28-9, số lượng doanh nghiệp thành lập mới chín tháng năm 2019 tiếp tục đạt kỷ lục mới với gần 102,3 nghìn doanh nghiệp.

          Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp cũng tăng mạnh, đạt 12,6 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây, dự báo sức khỏe tốt hơn của của các doanh nghiệp mới ra nhập thị trường.

          Tính chung chín tháng năm nay, cả nước có gần 102,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 5,9% về số doanh nghiệp và tăng 34% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 26,6%.

          Nếu tính cả hơn 1,7 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong chín tháng năm 2019 là hơn ba triệu tỷ đồng.

          Bên cạnh đó, còn có 27,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong chín tháng lên hơn 129,8 nghìn doanh nghiệp.

          Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong chín tháng năm nay là 929,8 nghìn người, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong chín tháng năm nay là 21,2 nghìn doanh nghiệp, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

          Trong chín tháng còn có 28,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

          Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong chín tháng năm 2019 là 12,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 10,9 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

BBT