Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Ban Dân vận tổ chức tổng kết công tác dân vận năm 2019 và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng 16/01/2020 | 11:19  | View count: 278

Chiều ngày 15/01/2020, Ban Dân vận Quận ủy đã tổ chức tổng kết công tác dân vận năm 2019 và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hải Hoa – TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ, ban chỉ đạo công tác tôn giáo quận và Tổ giúp việc; Các đồng chí Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc quận; các đồng chí Bí thư TCCS Đảng trực thuộc; các đồng chí Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hóa - xã hội, Trưởng khối Dân vận, Trưởng đoàn thể chính trị các phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Trong năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy và Thường trực Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2019, triển khai và tổ chức thực hiện công tác năm đạt kết quả tốt. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa” và quan tâm giải quyết đơn thư khiếu - tố của công dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận đã đổi mới tổ chức các phong trào quần chúng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tạo không khí thi đua sôi nổi nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các hoạt động văn hoá, tôn giáo, lễ hội được tổ chức an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt, trong năm 2019, Ban Dân vận Quận ủy đã khảo sát, đánh giá, xét công nhận các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” , tổ chức Hội nghị tọa đàm, tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019 và các hoạt động khác nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước”;      tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” năm 2019 ở cấp phường, quận và tham gia Hội thi cấp Thành phố. Thông qua Hội thi, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận được giao lưu, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong công tác vận động quần chúng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự lan tỏa để ngày càng có nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua trên địa bàn quận. Thực hiện tốt các chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy với BCH quân sự quận, Công an quận, UBND quận, Trung tâm y tế quận và vai trò chủ trì trong việc phối hợp hoạt động giữa BCH quân sự quận với các tổ chức chính trị - xã hội quận. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Trong năm, Ban Dân vận Quận ủy đã chủ động phối hợp với UBND Quận triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả cao; chỉ đạo 100% các phòng, ban, ngành chọn những nội dung, lĩnh vực công tác tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để tổ chức thực hiện; trong năm 2019, toàn quận đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả 66 mô hình, 72 điển hình “Dân vận khéo ; đã tổ chức khảo sát, thẩm định, bình xét, đánh giá và đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng quận công nhận biểu dương, khen thưởng 17 mô hình, 11 điển hình “Dân vận khéo” vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10, qua đó, đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ và sức lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cả hệ thống chính trị quận.

 Nhân dịp này, Bộ nội vụ đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về tôn giáo” cho 03 cá nhân; Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ khen thưởng 07 tập thể có thành tích trong thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X), 06 tập thể có thành tích trong 05 năm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư (khóa XI); khen thưởng 08 tập thể có thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019; khen thưởng 09 tập thể đã có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên giáo năm 2019; UBND quận Tây Hồ khen thưởng 11 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” năm 2019.

Đ.c Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận trao thưởng cho các đơn vị tiêu biểu

 

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Quận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục nâng cao nhận thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận, xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

 Các phòng, ban ngành thuộc quận chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hai là, các cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường bám sát cơ sở; chú trọng việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân, của cán bộ đảng viên để có các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó, tạo niềm tin và sự đồng thuận của người dân, của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với chính quyền.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở như: quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng - đô thị, trong công tác thuế, trong công tác GPMB, trong trường học và khối chợ..., phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt quyền và trách nhiệm trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo tinh thần Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và việc tiếp thu, phản ánh góp ý của cán bộ, công chức và nhân dân theo Quyết định số 6525-QĐ/TU của Thành ủy.

Bốn là, UBND các phường thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Thành phố.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố; thực hiện có hiệu quả việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo quy định. Thực hiện có hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các phòng, ban ngành và UBND các phường; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình của các tập thể và cá nhân thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác. Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, đồng chí đề nghị các các cấp ủy, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn quận.

 Ban Tuyên giáo Quận Tây Hồ