Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức phản biện xã hội vào 2 văn bản dự thảo của UBND quận trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày đăng 05/06/2020 | 08:54  | View count: 85

Sáng ngày 04/6/2020, tại trụ sở quận Tây Hồ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND quận khóa V sẽ họp vào ngày 17, 18/6/2020.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Diệu Hương- UVBTT- Trưởng Ban Phong trào MTTQ thành phố; Trần Lan Hương- UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; Nguyễn Đình Khuyến- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận; Trần Thị Thu Hường, UVBTV-Trưởng Ban Dân vận; đ/c Nguyễn Thanh Tịnh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo; đ/c Nguyễn Lê Hoàng – QUV, PCT UBND quận; chủ trì Hội nghị đ/c Trần Quang Đạo – UVBTV - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận và khoảng 40 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, thành viên hai Ban tư vấn Dân chủ pháp luật, Ban tư vấn Văn hóa – xã hội của MTTQ Việt Nam quận; MTTQ các phường; cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND quận và một số phòng chuyên môn UBND là cơ quan tham mưu soạn thảo 2 bản dự thảo Kế hoạch.

Tại hội nghị ông Đỗ Hùng Vương, Trưởng Phòng Tài chính – kế hoạch, đã thay mặt đơn vị soạn thảo UBND quận báo cáo tóm tắt 02 bản Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 của UBND quận Tây Hồ.

Trước đó, Ban Thường trực UBMTTQ quận đã gửi tài liệu, xin ý kiến của các chuyên gia Ban Tư vấn, nhà quản lý, nhà khoa học của Ban kinh tế ngân sách, Ban văn hóa – xã hội HĐND thành phố; Sở Kế hoạch – đầu tư, Sở tài chính thành phố; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Các đại biểu đã nghiên cứu, văn bả, khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế của địa phương, có 07 đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị và 27 bài góp ý bằng văn bản với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, trí tuệ, sâu sắc.

Các đại biểu đã ghi nhận 02 bản dự thảo UBND quận soạn thảo công phu, nghiêm túc. Kết quả thực hiện 2 kế hoạch của UBND quận 5 năm giai đoạn 2015-2020 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 5 năm 2021-2025 đã cơ bản đầy đủ và bám sát Dự thảo Báo cáo chính trị Đai hội Đảng bộ quận lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ rõ 02 bản Dự thảo cần rà soát số liệu tại các Biểu phụ lục chưa khớp nhau; Phần đánh giá kết quả thực hiện 02 kế hoạch 5 năm giai đoạn 2015-2020 cần đánh giá rõ hơn, cụ thể hơn, xác định trách nhiệm rõ hơn phần tồn tại hạn chế; bổ sung một số phần đánh giá thiếu về an ninh trật tự, giáo dục ngoài công lập và hiệu quả triển khai 16 Đề án trong giai đoạn 5 năm 2015-2020; Bổ sung các biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại (Đặc biệt là những vấn đề tồn tại về việc thực hiện các Dự án chậm tiến độ, các công trình liên quan đến đời sống dân sinh; Giải thích lý do 3 lần điều chỉnh danh mục đầu tư công và rà lại hiệu quả đầu tư trung hạn giai đoạn 2015-2020 đặc biệt là những danh mục chưa thực hiện xong để có giải pháp đầu tư giai đoạn 2020-2025).

Phát biểu tiếp thu tại Hội nghị ông Nguyễn Đình Khuyến thay mặt lãnh đạo UBND quận cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu cho 02 bản Dự thảo Kế hoạch của UBND quận. Các vấn đề cụ thể ông cũng trao đổi, làm rõ về việc UBND quận cân nhắc, xác định cơ cấu  kinh tế của quận và sẽ tiếp tục nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo quận để phù hợp với điều kiện thực tế và chỉ đạo của thành phố; Bên cạnh đó, ông Khuyến cũng tiếp thu, nhất trí điều chỉnh một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu nhiệm kỳ tới… cũng như tiếp thu, làm rõ; báo cáo thêm việc tổ chức thực hiện can UBND quận về việcnâng cao hiệu quả việc xây chuỗi thực phẩm an toàn, các hoạt động phát triển văn hóa – du lịch phố đi bộ Trịnh Công Sơn; việc triển khai các Đề án cụ thể hóa, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Ông cũng chỉ đạo các đơn vị tham mưu soạn thảo văn của quận ngay sau Hội nghị Phản biện, sẽ phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ quận để tiếp thu, hoàn thiện văn bản trước khi trình tại Kỳ họp HĐND quận.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Trần Quang Đạo, khẳng định UBMTTQ sẽ tổng hợp tao đổi thống nhất với cơ quan soạn thảo và đề nghị UBND quận tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện 02 bản dự thảo kế hoạch trình tại Kỳ họp để 02 bản dự thảo Kế hoạch phát quan trọng giai đoạn 2020-2025 của quận có tính khả thi cao hơn, phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân.

NTL - Tây Hồ