Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Tháng 7/2020
Ngày đăng 08/07/2020 | 08:36  | View count: 223

1. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ Quận và Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND Quận, khoá V (nhiện kỳ 2016-2021).

2. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 131-KH/QUTH của Quận ủy về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI nhiệm kì 2020-2025”. Hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kì 2020-2025.

3. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng Quy chế làm việc, các Chương trình, Kế hoạch công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2020-2025 của đơn vị.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục thiệt hại do Covid-19 gây ra, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tái sản xuất – kinh doanh. Thực hiện các Đề án phát triển dịch vụ - du lịch trên địa bàn. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đảm tiến độ, hiệu quả.

5. Chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” , “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020). Thực hiện tốt công tác chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

6. Chủ động giám sát và phòng chống dịch bệnh mùa hè, đặc biệt dịch bệnh sốt xuất huyết, đảm bảo các ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về y tế, dân số được giao.

7. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp của các trường học trên địa bàn.

8. Triển khai thực hiện các phương án phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật đê điều, đổ phế thải trái phép trên địa bàn. Duy trì đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị.

9. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, các kiến nghị của cử tri, nắm chắc dư luận xã hội, tình hình Nhân dân trên địa bàn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, không để xảy ra bức xúc trong Nhân dân.

Văn phòng quận ủy