Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng Tháng 10 năm 2020
Ngày đăng 29/09/2020 | 09:14  | View count: 142

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với xây dựng, triển khai 06 Chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026”.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, QPAN năm 2020, tập trung các biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo khối Giáo dục - Đào tạo quận thực hiện nghiêm túc việc rà soát, duyệt kế hoạch năm học mới. Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh tại các nhà trường trên địa bàn quận.

5. Duy trì công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý người nước ngoài, khách du lịch lưu trú trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid -19, xử lý tốt tình huống xảy ra, không để bùng phát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

6. Chỉ đạo vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo nhân ngày Vì người nghèo 17/10 và tăng cường các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình cận nghèo trên địa bàn quận.

Văn phòng quận ủy