Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
Ngày đăng 14/10/2020 | 15:54  | View count: 131

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố Hà Nội gồm 63 đại biểu chính thức (có 3 đại biểu đương nhiên) và 5 đại biểu dự khuyết, đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội có 497 đại biểu đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ đã bầu một lần 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ (2020-2025).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy; bầu Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố Hà Nội gồm 63 đại biểu chính thức (trong đó có 3 đại biểu đương nhiên) và 5 đại biểu dự khuyết, đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đã đánh giá kết quả nổi bật kết quả của nhiệm kỳ XVI, đồng thời định hướng những kế hoạch, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới; đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có tỷ lệ cơ cấu nữ được tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Ở nhiệm kỳ XVI, tỷ lệ cán bộ nữ là 12%, còn nhiệm kỳ này là 21%. Trong Ban Thường vụ, tỷ lệ cán bộ nữ là 25%. Đây là bước tiến của Đảng bộ thành phố.

Đại hội đã thông qua kế hoạch xây dựng 10 chương trình hành động, công tác lớn trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe, an sinh, phúc lợi cho người dân. Có thể kể đến như: Trợ cấp cho người già trên 80 tuổi, miễn phí xe bus cho người trên 60 tuổi...Thủ đô đặc biệt coi trọng việc xử lý rác thải. Thành phố ưu tiên đầu tư công nghệ cao để đốt rác phát điện. Vấn đề nước sạch cũng được thành phố rất coi trọng. Hiện 100% người dân đô thị và 78% người dân nông thôn đã sử dụng nước sạch. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đặt mục tiêu 100% người dân được cung cấp nước sạch. Đây là vấn đề lớn về an sinh xã hội mà thành phố Hà Nội đang tập trung nguồn lực để giải quyết.

Cùng với những nội dung trên, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân; trong đó tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn liền với phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh tái cơ cấu lao động nông thôn, phát triển kinh tế làng nghề, phát triển các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm).

Đối với đô thị, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020-2025.

Về công tác, quản lý giám sát cán bộ trong quá trình công tác, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, của Ủy ban Kiểm tra các cấp theo hướng tăng cường về chuyên môn, bộ máy, con người, đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ về kinh phí; tăng cường vai trò phản biện, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Thành phố phấn đấu quý 1/2021 sẽ cụ thể hóa các vấn đề này thành chương trình, để triển khai thực hiện phát triển khoa học, công nghệ./.

BBT