Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Thông báo Về việc thay đổi lịch trực tiếp nhận, trả hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng
Ngày đăng 28/10/2020 | 09:48  | View count: 93

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Quận ủy, được sự nhất trí của Thường trực Quận ủy, ngày 26/10/2020, Ban tổ chức Quận ủy đã ban hành Thông báo số 9-TB/BTC về việc thay đổi lịch trực tiếp nhận, trả hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, việc tiếp nhận, trả hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tại Quận ủy Tây Hồ vào các ngày Thứ ba, Thư tư, Thứ sáu hàng tuần.

Buổi sáng:  Từ 8h00 đến 11h30

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan, các đồng chí đảng viên biết để tiện liên hệ công tác./.

Đ/c Trần Lan Hương, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy