Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tháng 11/2020
Ngày đăng 13/11/2020 | 14:54  | View count: 34

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII gắn với các chương trình, kế hoạch toàn khóa  nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các TCCS Đảng triển khai các nội dung thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020.

3 . Chỉ đạo UBND Quận, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; xây dựng các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

4. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tiếp tục tuyên truyền và duy trì việc thực hiện trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

5. Tập trung triển khai các dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trong danh mục đầu tư công năm 2021, theo kế hoạch.

6. Duy trì công tác phòng, chống dịch bệnh, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý người nước ngoài, khách du lịch lưu trú trên địa bàn.

7. Chỉ đạo triển khai các hoạt động cao điểm nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Văn phòng quận ủy