Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế 3 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 13/11/2020 | 15:51  | View count: 192

Trong bối cảnh dịch COVID - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường. Xác định rõ những cơ hội và thách thức để đưa ra các giải pháp tận dụng, chuyển hóa cơ hội và thách thức thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa tập trung chống dịch hiệu quả, trong 3 tháng cuối năm 2020, Quận Tây Hồ cần tập trung tạo điều kiện thuận lợi để xúc tiến các hoạt động thương mại, hỗ trợ thị trường nhanh chóng hồi phục sau dịch bệnh, ưu tiên thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư công kèm tiết kiệm chi thường xuyên ... Trên cơ sở đó, UBND quận đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Đẩy mạnh phát triển kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển; thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế, quản lý thu - chi ngân sách.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thường xuyên và phát sinh trong năm. Rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách bền vững, tăng cường xử lý thu hồi nợ đọng, chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu - chi, đảm bảo cân đối ngân sách năm 2020 và các năm tiếp theo. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Tái khởi động “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ” sau thời gian tạm dừng do dịch bệnh COVID-19. Tổ chức 04 Hội chợ OCOP tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

2. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh đầu tư công, công tác GPMB, tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường;

Điều chỉnh, rà soát cân đối nguồn vốn bố trí cho các dự án phù hợp với tiến độ, khối lượng triển khai, ưu tiên bố trí, điều hòa kinh phí cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm, tăng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Chủ động, linh hoạt điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án giải ngân chậm sang dự án có kết quả giải ngân tốt. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân, xây dựng tuyến đường khung A4 và quy hoạch khu A5 khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây - giai đoạn 2… Tăng cường công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, thẩm định dự án và quản lý chất lượng công trình xây dựng; xử lý dứt điểm “điểm đen” về vệ sinh môi trường trên địa bàn. Thực hiện phương án đấu giá quyền thuê đất nông nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách quận. Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSDĐ, đăng ký đất đai lần đầu; hoàn thành kê khai cơ sở nhà đất do UBND các phường quản lý, đất tôn giáo, di tích. Lập Quy hoạch sử dụng đất quận, giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Thành phố. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng, không để phát sinh các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn.

3. Phát triển văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác chăm lo đối tượng chính sách - xã hội.

Triển khai bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 40,2% số gia đình và 43,4% số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Xây dựng Đề án thành lập Trường TH Chu Văn An A tại 130 Thụy Khuê. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Tổ chức gắn biển “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại phố Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê”, thực hiện hiệu quả mô hình “Nâng cao năng lực tự quản lý An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học năm 2020”. Tổ chức diễn tập phòng, chống ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc tại bếp ăn tập thể trường THCS Nhật Tân. Chủ động giám sát và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết, các ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời. Tổ chức phiên giao dịch việc làm quận Tây Hồ năm 2020. Thực hiện tốt kế hoạch giải ngân các chương trình tín dụng, đáp ứng nhu cầu các đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng, đặc biệt hộ cận nghèo ...không để phát sinh nợ quá hạn.

4 . Bảo đảm ANCT, TT ATXH ; làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Tăng cường nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật -tự an toàn xã hội, phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tổ chức năm 2021 và các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước. Thực hiện tốt các chuyên đề phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuần tra phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng lực lượng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

5 . Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng củng cố chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, tư pháp; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị - phản ánh, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí .

Tiếp tục thực hiện tốt các chủ đề công tác hàng năm của Thành phố “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp” gắn với thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2020”; chỉ đạo UBND phường Tứ Liên làm mô hình điểm của Quận; xây dựng “Tổ hòa giải 5 tốt” tiêu biểu. Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật từ 15/10/2020 đến 15/11/2020. Duy trì tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn theo quy định của Luật; giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời gian, giải quyết dứt điểm, kết luận đảm bảo chính xác, khách quan, không để tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh điểm “nóng” trên địa bàn. Triển khai Đoàn Thanh tra hành chính theo kế hoạch năm 2020 và thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thành phố.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, chào mừng kỷ niệm các Ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước: kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020), kỷ niệm đại lễ 1010 Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Quận Tây Hồ (27/12/1995 - 27/12/2020), chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Thành phố, giai đoạn 2020 - 2025 và đón năm mới 2021.

VP HĐND&UBND quận