Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Nhiệm vụ công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Tháng 12 năm 2020
Ngày đăng 08/12/2020 | 15:20  | View count: 87

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; triển khai các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm. Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, kiểm điểm công tác năm 2020 của tập thể cấp uỷ; xây dựng Chương trình công tác của cấp ủy năm 2021.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quận Tây Hồ (27/12/1995-27/12/2020) gắn với kỉ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

3. Lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.

4. Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp cuối năm của HĐND các phường, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười ba HĐND Quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Duy trì nghiêm công tác tiếp dân, đối thoại với công dân; tiếp nhận, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo tính nghiêm minh, khách quan, chính xác, đúng nguyên tắc.

6. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

7. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động VHTT chào mừng năm mới 2021. Thăm hỏi, động viên chức sắc và đồng bào công giáo nhân dịp Lễ Noel 2020.

Văn phòng quận ủy