Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức phản biện xã hội vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận trình tại Kỳ họp thứ 13, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 10/12/2020 | 14:34  | View count: 97

Sáng ngày 08/12/2020, tại trụ sở quận Tây Hồ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021 của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND quận khóa V sẽ họp vào ngày 15-17/12/2020.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lan Hương- UVTV- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận- Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Nguyễn Lê Hoàng- TVQU- Phó Chủ tịch UBND quận; chủ trì Hội nghị đ/c Trần Quang Đạo – UVTV - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; đại biểu chuyên gia, nhà khoa học có TS Nguyễn Văn Hoạt, Phó viện trưởng cùng 02 nhà khoa học là TS Phó phòng phụ trách phòng nghiên cứu văn hóa – xã hội; Nghiên cứu viên cao cấp phòng Đô thị của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội, cùng 38 đại biểu là các vị chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, thành viên hai Ban tư vấn Dân chủ pháp luật, Ban tư vấn Văn hóa – xã hội của MTTQ Việt Nam quận; MTTQ các phường; cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND quận và một số phòng chuyên môn UBND là cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản dự thảo Kế hoạch.

Tại hội nghị ông Nguyễn Lê Hoàng, Ủy viên BTV Quận ủy, PCT UBND quận, đã thay mặt UBND quận báo cáo tóm tắt Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 của UBND quận Tây Hồ. Trước đó, Ban Thường trực UBMTTQ quận đã gửi 50 bộ tài liệu, xin ý kiến của các chuyên gia Ban Tư vấn, nhà quản lý, nhà khoa học của Ban kinh tế ngân sách, Ban văn hóa – xã hội HĐND thành phố; Sở Kế hoạch – đầu tư, Sở tài chính thành phố; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Các đại biểu đã nghiên cứu văn bản, khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế của địa phương, có 10 bài góp ý bằng văn bản với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, trí tuệ, sâu sắc. Có các nhà quản lý gửi 03 bài tham gia góp ý; Các nhà khoa học có TS Nguyễn Văn Hoạt - Phó viện trưởng viện nghiên cứu phát triển KT-XH và 03 thành viên 02 Ban tư vấn phát biểu đóng góp ý kiến trực tại hội nghị.

 

 Ông Lê Trung Đức- Nguyên Trưởng Phòng Tư Pháp- Chủ tịch Hội Luật Gia quận

– Trưởng Ban Tư vấn Dân chủ - pháp luật MTTQ quận phát biểu tại hội nghị

 

Các đại biểu đã ghi nhận bản dự thảo UBND quận soạn thảo công phu, nghiêm túc. Kết quả thực hiện kế hoạch của UBND quận năm 2020 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021đã cơ bản đầy đủ và bám sát Nghị quyết Đai hội Đảng bộ quận lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ rõ bản Dự thảo cần rà soát Phần đánh giá kết quả thực hiện  kế hoạch  năm 2020 cần đánh giá rõ hơn, cụ thể hơn, xác định trách nhiệm rõ hơn phần tồn tại hạn chế; bổ sung một số phần đánh giá thiếu về quốc phòng an ninh; giáo dục; Bổ sung các biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại. Năm 2021, cần quan tâm đến một số nội dung như, chủ đề năm 2021 của Thành phố dự kiến là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, trong đó, chú trọng yếu tố “Hành động, đổi mới”. Cần quan tâm, khai thác, phát huy hiệu quả hơn nữa Không gian đi bộ quận Tây Hồ- Tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, đặc biệt là nghiên cứu để có Đề án khai thác, phát triển “Kinh tế ban đêm”tại khu vực nàyTại Hội nghị các đại biểu cũng đóng góp thêm cho bản dự thảo Nghị quyết HĐND quận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Tây Hồ năm 2021 nên nghiên cứu bổ sung 03 chỉ tiêu: Tỷ lệ phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo; Tỷ lệ thất nghiệp.

 

Phát biểu tiếp thu tại Hội nghị ông Nguyễn Lê Hoàng Hoàng thay mặt lãnh đạo UBND quận cảm ơn và tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu cho bản Dự thảo Kế hoạch của UBND quận. Các vấn đề cụ thể ông cũng trao đổi, về việc chuẩn bị văn bản dự thảo UBND quận và Tại Hội nghị, ông Nguyễn Lê Hoàng giao cho Phòng Tài chính kế hoạch UBND tiếp thu, chỉnh sửa toàn bộ những ý kiến về thể thức văn bản, lỗi chính tả, lỗi vi tính và bố cục của văn bản, phần thiếu mục… (Ví dụ Có phần I nhưng không có phần II…) để làm văn bản mẫu và không để lặp lại những thiếu sót này lần sau. Các ý kiến đóng góp vào nội dung cụ thể, UBND quận sẽ nghiên cứu, tiêp thu, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện văn bản dự thảo trước khi trình tại Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Trần Quang Đạo, kết luận  Ban Thường trực UBMTTQ Viêtj Nam quận sẽ tổng hợp ý kiến góp ý đề nghị UBND quận tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện  bản dự thảo kế hoạch trình tại Kỳ họp của UBND quận được chất lượng và có tính khả thi cao hơn.

Nguyễn Thục Lương