Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Quận Tây Hồ triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV – năm 2021
Ngày đăng 29/03/2021 | 14:33  | View count: 76

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 12/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV – năm 2021”, ngày 24/3/2021, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã ban hành Công văn số 271-CV/QU về triển khai Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV – năm 2021.

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV – năm 2021 nhằm lựa chọn những tác phẩm báo chí tiêu biểu tuyên truyền về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh để tôn vinh, trao giải. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác này ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các nội dung: Chủ trương của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chương trình 06 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” của Thành ủy Hà Nội gắn với việc thực hiện 02 quy tắc ứng xử của Thành phố và xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo. Phản ánh gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Những khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa Thủ đô. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đối tượng tham dự Giải, về tác giả: Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí). Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác. Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

Những tác phẩm được trao thưởng ở các cuộc thi khác vẫn được quyền dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức.

Các cơ quan báo chí tổ chức phát động, động viên phóng viên, nhà báo tham gia viết về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và tuyển chọn nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

Tác phẩm báo chí được trao Giải  là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí) kể từ ngày 11/8/2020 đến ngày 10/8/2021. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có có 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

Tác phẩm được xét trao Giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết, hướng dẫn; có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực trong phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao thưởng: Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí. Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, giao lưu, tọa đàm... Không xét các tác phẩm đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện...); ảnh ghép, ảnh vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật không được tham dự Giải. Tác phẩm được xét Giải phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền theo quy định của pháp luật.

BTGQU