Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày đăng 21/04/2021 | 10:40  | View count: 141

Chiều ngày 20/4/2021, UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

          Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư, đồng chí Trần Lan Hương – Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Trần Thị Thu Hường – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Lê Quốc Thịnh – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; đồng chí Nguyễn Lê Hoàng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Phạm Thanh Cương – UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận.

          Thành phần dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; các đồng chí báo cáo viên pháp luật quận; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng công an, chỉ huy trưởng BCH quân sự và cán bộ Tư pháp các phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường.

Đồng chí Đỗ Thanh Tùng – QUV, Trưởng phòng Nội vụ quận đã trình bày Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND quận Tây Hồ triển khai tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

          Nội dung Kế hoạch số 154/KH-UBND của Quận Tây Hồ xác định 03 nội dung chính cần tập trung thực hiện, đó là: tổ chức chức phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức phường; người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố; bố trí sắp xếp bộ máy cán bộ, công thức phường theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

          Theo đó, việc rà soát đội ngũ cán bộ, công chức phường; người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố; bố trí sắp xếp bộ máy cán bộ, công thức phường theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, được triển khai, cụ thể như sau:

          - UBND Quận giao phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu, phối hợp với UBND các phường tiến hành rà soát hiện trạng đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các công chức phường hiện tại (đang là cán bộ, công chức cấp phường theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP). Hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

          - Giao phòng Nội vụ quận chủ trì, tham mưu, phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, UBND các phường tiến hành rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức UBND các phường. Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức UBND phường theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Thành phố, báo cáo Sở Nội vụ Thành phố thẩm định. Hoàn thành trước ngày 10/5/2021.

          - Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức UBND phường theo phương án đề nghị của UBND quận. Sau thẩm định, UBND quận ban hành Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức phường. Từ 01/7/2021, HĐND, UBND quận và UBND các phường thuộc quận sẽ hoạt động theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc Hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên – Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp phổ biến Nghị định số 32/2021/NĐ-CP.

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên – Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp phổ biến và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP. Cụ thể, Nghị định gồm 6 chương, 33 điều, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Nghị định gồm các nội dung: Quy định chung; tổ chức và hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND phường; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND phường; tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; công tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách Quận, thị xã, phường; điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện…

          Nghị định quy định biên chế công chức phường thuộc biên chế công chức thuộc UBND quận do UBND quận quản lý, sử dụng. Cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm: Chủ tịch UBND phường, Phó chủ tịch UBND phường, Trưởng công an phường, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường và các công chức khác: Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch,; Văn hóa - xã hội.

          UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Nghị định cũng quy định trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, các công chức khác của phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          Để giảm tải khối lượng công việc, nâng cao trách nhiệm của công chức và phục vụ người dân nhanh chóng, tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định quy định Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật. Công chức Tư pháp - Hộ tịch được ủy quyền phải có kinh nghiệm từ 3 năm công tác trở lên ở lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch.

          Theo Nghị định, hằng năm ít nhất hai lần, trước kỳ họp của HĐND quận, Chủ tịch UBND phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân ở phường về những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của công dân ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Quận phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy – HĐND – UBND quận. Trong quá trình thực hiện, cần chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ cơ sở, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị. Sau khi sắp xếp, đảm bảo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường hoạt động ổn định, bình thường; tổ chức bộ máy của UBND các phường tinh gọn, công tác điều hành hoạt động giữa UBND quận và UBND phường đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các giao dịch hành chính, dân sự giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức và công dân. Bên cạch việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị cần tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng là tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

BTGQU