Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 27/04/2021 | 19:36  | View count: 63

Chiều ngày 27/4/2021, Hội LHPN quận tổ chức tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá kết quả chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Tây Hồ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đến dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thu Hồng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Thành phố Hà Nội. Đại biểu quận có đồng chí Trần Thị Thu Hường – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Bùi Thị Ngọc Thúy – QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận; các đồng chí ủy viên BCH Hội LHPN quận, Ủy viên Ban Thường vụ các Hội cơ sở và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Bám sát kết hoạch và sự chỉ đạo của Thành hội, Thông tri số 01-TT/QU ngày 27/10/2020 của Quận ủy Tây Hồ về “Lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026”, Ban Thường vụ Hội LHPN quận xây dựng và triển khai Kế hoạch số 137/KH-BTV ngày 27/10/2020 về “Chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026”, Kế hoạch số 139/KH-BTV ngày 10/11/2020 về “Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở, Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Tây Hồ lần thứ VI, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII” tới các cơ sở Hội. Hội LHPN quận chọn Hội LHPN phường Phú Thượng là đơn vị chỉ đạo điểm tổ chức hội nghị chi hội và Đại hội điểm cấp phường. Chỉ đạo các cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội phụ nữ cấp cơ sở gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và là đợt sinh hoạt chính trị cao điểm trong các cấp hội.

Công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các đơn vị chú trọng, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần được quan tâm thực hiện tốt. Các văn bản, tài liệu của Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc; báo cáo nhiệm kỳ được sự tham gia góp ý của đông đảo cán bộ, hội viên, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình và những nhiệm vụ chính trị của quận, địa phương, đơn vị. Các ý kiến tham luận được chuẩn bị khá chu đáo, bám sát những nhiệm vụ của tổ chức Hội và thực tiễn tại cơ sở. Công tác chuẩn bị nhân sự được các đơn vị thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 47/HD-ĐCT ngày 18/09/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về Công tác nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026 về Công tác nhân sự để bầu Ban chấp hành tại Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và bầu Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất của Ban chấp hành với 5 bước theo quy trình, đảm bảo dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phù hợp với tình hình thực tế đội ngũ cán bộ hội; đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu.

Hội LHPN quận được Hội LHPN Thành phố chọn là đơn vị làm điểm cấp quận. Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026  được tổ chức vào 02 ngày 08 và 09/4/2021 đã thành công tốt đẹp, được Thành hội ghi nhận và đánh giá cao. Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ cấp trên; bầu Ban chấp hành Hội LHPN Quận Tây Hồ khoá VI và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Đồng chí Trần Thị Thu Hường – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Hường – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ quận và cơ sở. Thành công của Đại hội có được là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Hội phụ nữ Thành phố, Tổ công tác số 5 chỉ đạo Đại hội của Thành hội, Ban Thường vụ Quận ủy sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền và các ban, ngành đoàn thể từ Quận tới cơ sở; sự chủ động trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phụ nữ quận. Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội được chuẩn bị sớm, chất lượng; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội phụ nữ quận khóa VI được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình theo “ Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội” của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; công tác chuẩn bị và công tác hậu cần phục vụ Đại hội chu đáo, trang trọng, tiết kiệm góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí đề nghị các cấp Hội, cần tiếp tục quan tâm, xây dựng cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng tổ chức và hành động; quan tâm và làm tốt hơn nữa việc giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên phụ nữ gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” và các nhiệm vụ trọng tâm công tác của thành phố, quận đề ra nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN quận.

Để ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân, Hội LHPN quận đã khen thưởng 11 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội LHPN quận