Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Thực hiện gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ
Ngày đăng 28/07/2021 | 15:07  | View count: 100

 Ngày 19/04/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì 30/7/2021 là thời hạn để người nộp thuế phải hoàn thành các thủ tục nộp đủ các khoản nợ về tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) liên quan đến Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp năm 2021 theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa để người nộp thuế thực hiện các thủ tục để đảm bảo các điều kiện được gia hạn. Người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/202 1.

Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19 trước làn sóng thứ 4 tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thành phố, Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Chi cục Thuế Quận Tây Hồ khuyến khích người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan Thuế bằng phương thức điện tử hoặc gửi qua bưu điện để phòng, chống dịch Covid – 19.

Chi cục thuế quận Tây Hồ