Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Ngày đăng 16/08/2021 | 09:00  | View count: 195

Thực hiện Công văn số 22/Đ ĐBQH-VP ngày 09/8/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về thông tin, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; việc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức theo phương thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và gửi báo cáo thông qua hệ thống cơ quan MTTQ Việt Nam các cấp;

Để kịp thời thông tin kết quả kỳ họp tới cử tri Quận Tây Hồ, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử trân trọng đăng tải chi tiết nội dung Kết quả kỳ họp thứ Nhất – Quốc hội khóa XV:

/documents/1273260/0/22+%C4%90%C4%90BQH-VP.signed-1.pdf/2dc91be8-43fc-44a7-8b6f-268c7962d932

Trung tâm VH-TT&TT