Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Đề xuất bổ sung Luật Thủ đô (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội
Ngày đăng 14/06/2022 | 08:19  | View count: 26

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 402/TB-UBND ngày 3-6-2022 kết luận của UBND thành phố tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 5-2022.

Tại hội nghị trực tuyến giao ban UBND thành phố thường kỳ tháng 5-2022 diễn ra ngày 2-6 vừa qua, UBND thành phố thống nhất, trong việc triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội... tập trung triển khai xây dựng ngay 4 dự thảo Chương trình hành động bảo đảm tiến độ.

Về sửa đổi Luật Thủ đô, UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tư pháp để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), kịp thời báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp cuối năm 2022; đề xuất bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Thành phố cũng tập trung phát triển các ngành kinh tế tiềm năng, thúc đẩy tăng trưởng các nhóm ngành quan trọng như: Dịch vụ - du lịch; công nghiệp - xây dựng; đẩy mạnh xuất nhập khẩu; chủ động có phương án triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế. Tháo gỡ ngay các khó khăn cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực, kích cầu đầu tư. Bảo đảm các cân đối lớn khi thực hiện các giải pháp miễn, giảm thuế để phục hồi, phát triển kinh tế…

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đón đầu cơ hội, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng một số ngành chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, có mức tăng thấp hơn mức tăng chung và thấp hơn cùng kỳ trước như: Bán buôn, bán lẻ; dịch vụ nhà hàng, khách sạn; hoạt động nghệ thuật...

Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài, phấn đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Trong đó, các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết với thành phố kết quả giải ngân theo từng dự án, từng tháng, từng quý và chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố kết quả giải ngân các dự án.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và tham mưu UBND thành phố xử lý nghiêm các đơn vị giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực, cố gắng…

Trung tâm VHTT&TT