Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Quận Tây Hồ: rà soát các nội dung đăng ký đảm nhận chỉ đạo, giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao
Ngày đăng 01/09/2022 | 16:15  | View count: 236

Chiều ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chủ trì hội nghị rà soát các nội dung đăng ký đảm nhận chỉ đạo, giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao theo Quyết định số 598-QĐ/QU ngày 22/4/2022 và Quyết định số 723-QĐ/QU ngày 04/8/2022 của Quận ủy.

Tham gia hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Chủ tịch UBND 8 phường trên địa bàn quận.

Ngày 22/4/2022 quận Tây Hồ ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung đăng ký đảm nhận chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao của trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, chủ tịch UBND các phường thuộc quận – không là Ủy viên BCH Đảng bộ quận. Các nội dung đăng ký được phê duyệt là những phần việc, nhiệm vụ khó, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao của 18 đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, chủ tịch UBND các phường thuộc quận – không là Ủy viên BCH Đảng bộ quận.

Tại hội nghị đã nghe 26 đồng chí gồm 08 đồng chí Quận ủy viên và 18 đồng chí trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị sự nghiệp, chủ tịch UBND 8 phường báo cáo kết quả thực hiện nội dung đăng ký đảm nhận đã được phê duyệt. Qua báo cáo, có 1 số nội dung, phần việc đã hoàn thành và có kết quả cụ thể như tổ chức thành công thi đấu môn Taekwondo SEA Games 31 tại quận Tây Hồ; triển khai thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ… Tuy nhiên vẫn còn một số phần việc đang thực hiện và đã đạt được kết quả ban đầu.

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng – Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng – Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu: qua rà soát các nội dung đã đăng ký, một số nhiệm vụ đăng ký còn rộng, đồng thời có một số đồng chí chuyển đổi đơn vị công tác nên đề nghị các đồng chí Thủ trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường điều chỉnh lại nội dung đăng ký gắn với tình hình thực tế và phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận ghi nhận, đánh giá các nội dung, phần việc đăng ký đảm nhận chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao của trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và chủ tịch UBND các phường đang đi đúng hướng, đã bám sát nội dung của các lĩnh vực, nội dung, nhiệm vụ cơ quan được giao phụ trách và phát huy được vai trò của người đứng đầu. Tuy nhiên có một số phần việc còn rộng, cách đăng ký tổng hợp, thống nhất nội dung còn chưa chặt chẽ.

Đồng chí Chủ tịch UBND quận đề nghị các đồng chí Trưởng phòng, ngành, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường rà soát lại, thống nhất nội dung đăng ký đảm nhận đảm bảo sát với nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện, số liệu cụ thể của từng phần việc đăng ký trước ngày 08/9/2022./.

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ