Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Quận Tây Hồ: Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2022
Ngày đăng 18/11/2022 | 20:43  | View count: 100

Sáng ngày 16/11/2022, Ban Tuyên giáo Quận uỷ Tây Hồ phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Khoa giáo năm 2022. Dự khai mạc có là đồng chí Hoàng Đức Vĩnh - Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đồng thời là giảng viên lớp học; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí Thư thường trực Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Hoài Long - Phó giám đốc Trung tâm Chính trị quận và 136 đồng chí học viên là thành viên Tổ Khoa giáo 08 phường và các đồng chí phụ trách công tác khoa giáo các Chi, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường Trực Quận ủy nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác khoa giáo. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Khoa giáo nhằm giúp các học viên làm tốt hơn trong công tác Khoa giáo ở cơ sở, tham mưu cho cấp ủy về các lĩnh vực khoa giáo, góp phần thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường Trực Quận ủy phát biểu tại buổi khai mạc

Đồng chí cũng đề nghị các học viên khi tham gia lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tận dụng thời gian để học tập và trao đổi kinh nghiệm, thu hoạch cho bản thân nhiều kiến thức, góp phần vào thành công của lớp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng công tác Khoa giáo trong thời gian tới. 

       

Đồng chí Hoàng Đức Vĩnh - Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội truyền đạt các nội dung về công tác khoa giáo

Tại lớp học, các học viên được nghe đồng chí Hoàng Đức Vĩnh - Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội truyền đạt về nghiệp vụ công tác khoa giáo trên các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, dân số gia đình và trẻ em, thể dục thể thao... Trong quá trình giảng dạy, giảng viên đã lồng ghép những ví dụ minh họa, những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo của các đơn vị đã được tổng kết qua thực tiễn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo ở cơ sở thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lịch vực khoa giáo.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khoa giáo

Thông qua lớp học, các học viên đã được tiếp cận, nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi để vận dụng, tham mưu cho cấp ủy về lĩnh vực khoa giáo trong thời gian tới và triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa giáo theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp, góp phần ổn định an sinh xã hội, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

BTGQU