Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tiếp tục thảo luận tại tổ về các nội dung quan trọng
Ngày đăng 23/11/2022 | 15:11  | View count: 55

Ngày 22/11, tiếp tục Chương trình Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII làm việc theo 4 tổ thảo luận về các nội dung quan trọng trình tại hội nghị.

Các đại biểu thảo luận tại tổ trong phiên làm việc ngày 22-11

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; Bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên 21/11, hội nghị đã nghe Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc, gợi ý thảo luận các nội dung liên quan. Bí thư Thành ủy nêu rõ, những nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2023 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trình bày tóm tắt các tờ trình, báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2023-2025; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Thành phố; Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội; Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của Thành phố; định mức phân bổ ngân sách của Thành phố giai đoạn 2023-2025; Đề án quản lý, sử dụng tài sản công của thành phố Hà Nội.

Các đại biểu thảo luận tại tổ trong phiên làm việc ngày 22/11

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn trình bày Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố về việc đề nghị xem xét, thông qua chủ trương nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trình bày Dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày Dự thảo Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy.

Trong buổi chiều ngày 21/11 và cả ngày 22/11, các đại biểu đã chia thành 4 tổ và tiến hành thảo luận về các nội dung theo chương trình. Trong đó, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo là Tổ trưởng, điều hành phần thảo luận tại Tổ đại biểu số 1; Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản làm Tổ trưởng điều hành phần thảo luận tại Tổ đại biểu số 2; Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Quang Đức làm Tổ trưởng điều hành phần thảo luận tại Tổ đại biểu số 3 và Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hoàng Trọng Quyết là Tổ trưởng, điều hành phần thảo luận tại Tổ đại biểu số 4.

Các đại biểu 4 tổ đã thảo luận sôi nổi về các nội dung trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại hội nghị lần thứ 10. Trong đó, nhiều đại biểu đã đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm 2022. Các đại biểu cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành phố, qua đó, đã giúp kinh tế xã hội của Thủ đô hoàn thành 22/22 chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Đại biểu tại 4 tổ thảo luận cũng tham góp những ý kiến cụ thể, bám sát những nội dung trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, từ đó, đề xuất những kiến nghị nhằm kịp thời xử lý những vướng mắc tại địa phương, đơn vị. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm cá nhân, tập trung thực hiện nhiệm vụ cấp bách của Thành phố…

Theo chương trình hội nghị, sáng 23/11, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường về các nội dung trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại Hội nghị lần thứ 10.

Chiều ngày 23/11, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh sẽ điều hành phần giải trình, tiếp thu ý kiến của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về những ý kiến đại biểu nêu về 7 nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn sẽ giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu nêu về nội dung Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hoàng Trọng Quyết sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu nêu về Kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2023.

Ngay sau phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, hội nghị sẽ tiến hành phiên bế mạc, kết thúc chương trình sau 3 ngày làm việc liên tục.

Trung tâm VHTT&TT