Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Thông báo

Công bố phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Ngày đăng 08/02/2021 | 16:19  | View count: 110

Ngày 22/01/2021, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ ký Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Theo đó, 8/8 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với tổng số điểm từ 92,05 – 94,4.

Xem toàn văn Quyết định tại đây