Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Thông báo

Thông báo về việc khẩn trương thực hiện các thủ tục về đăng ký đất đai; công nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cơ quan, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2021
Ngày đăng 26/07/2021 | 08:51  | View count: 163

 

Tải Thông báo số 328/TB-UBND   Tại đây