Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Thông báo

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 03:29 PM  | View count: 280
  Tải Thông báo   Tại đây Tải Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập  Tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND quận Tây Hồ tháng 10,11,12 năm 2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 09:21 AM  | View count: 63
    Tải Thông báo lịch tiếp công dân   Tại đây

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 9 năm 2019

Ngày đăng 10/10/2019 | 10:23 AM  | View count: 61
  Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 9 năm 2019   Tại đây

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức giáo dục quận Tây Hồ, năm 2019

Ngày đăng 27/09/2019 | 02:42 PM  | View count: 512
  Tải Thông báo 152/TB-HĐXT    Tại đây

Thông báo tiến độ xét tuyển viên chức giáo dục quận Tây Hồ năm 2019

Ngày đăng 25/09/2019 | 10:49 AM  | View count: 507
    Tải thông báo 151/TB-HĐXT về tiến độ xét tuyển viên chức giáo dục quận Tây Hồ năm 2019   Tại đây

Bảng tổng hợp số liệu đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý tháng 8/2019

Ngày đăng 10/09/2019 | 10:34 AM  | View count: 132
  Tải Bảng tổng hợp số liệu đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý tháng 8/2019    Tại đây

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 7/2019

Ngày đăng 07/08/2019 | 09:57 AM  | View count: 157
  Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 7/2019   Tại đây

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức phường thuộc quận Tây Hồ năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:18 PM  | View count: 2982
  Tải quyết định công nhận kết quả      Tại đây Tải công văn hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng      Tại...

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 6/2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 08:17 AM  | View count: 2414
  Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 6/2019   Tại đây

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 5/2019

Ngày đăng 07/06/2019 | 09:18 AM  | View count: 6097
  Tải bảng tổng hợp đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý tháng 5/2019     Tại đây

V/v báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất AT, VSLD nghiêm trọng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 06/06/2019 | 08:25 AM  | View count: 4597
  Tải công văn số 112/LDTBXH   Tại đây

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức phường kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 04:54 PM  | View count: 5012
  Tải thông báo số  66/TB-HĐTD (kèm theo Quyết định 311/QĐ-BCĐ TDCCVC)  Tại đây

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tháng 4/2019

Ngày đăng 09/05/2019 | 08:18 AM  | View count: 2370
Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá   Tại đây