Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TỨ LIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X) VÀ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI)
Ngày đăng 08/06/2018 | 16:42  | View count: 259

Sáng ngày 07/6/2018, Đảng ủy phường Tứ Liên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Sáng ngày 07/6/2018, Đảng ủy phường Tứ Liên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” .

Dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Bùi Thế Cường – Bí thư Quận Đoàn Tây Hồ; đồng chí Bùi Thị Ngọc Thúy – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tứ Liên; đồng chí Tăng Tuấn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường; Bí thư, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Bí thư Chi đoàn và thành viên các tổ dân vận trên địa bàn phường.

Hội nghị đã tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. Tại hội nghị có 04 ý kiến phát biểu tham luận của đại diện Bí thư chi bộ dân cư số 1, Chủ tịch UB MTTQ phường, Bí thư Đoàn phường và tổ trưởng tổ dân vận khu dân cư số 5 đã minh họa thêm những kết quả thực hiện các Nghị quyết tại cơ sở.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao giấy khen cho 13 tập thể có thành tích trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” .

Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã khen thưởng 06 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và khen thưởng 13 tập thể có thành tích trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy điểm lại những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ phường Tứ Liên, tiêu biểu như: việc triển khai các kế hoạch, chương trình phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường với Công An, UBND phường; việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; việc thực hiện mô hình “Công chức áo xanh” tại bộ phận một cửa; việc triển khai thực hiện điều tra, thu thập địa chỉ email của người dân trên địa bàn phường… Đồng chí đã chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện các Nghị quyết. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sơ, đặc biệt chú trọng phân công các đồng chí lãnh đạo phường trực tiếp xuống địa bàn dân cư, tổ dân phố để lắng nghe ý kiến của nhân dân và kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp, khó khăn, phát sinh ngay tại các địa bàn dân cư.

                                                  Ban Tuyên giáo Quận ủy