Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

CHI BỘ 3 – ĐẢNG BỘ PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 – 11/6/2018) TỌA ĐÀM THỰC HIỆN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG VÀ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN HÓA
Ngày đăng 13/06/2018 | 17:20  | View count: 5406

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BDV ngày 22/5/2018 của Ban Dân vận Quận ủy về nội dung tọa đàm chuyên đề “Vai trò của tổ dân vận trong việc thực hiện 02 bộ QTƯX của UBND Thành phố Hà Nội”, sáng ngày 09/06/2018, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc Chi bộ số 3 – phường Phú Thượng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với tọa đàm thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng góp phần hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng phường văn hóa.

Đại biểu Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội có đồng chí Nguyễn Cao Dũng – Phó phòng Dân tộc & tôn giáo và đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Phó phòng Dân vận các cơ quan nhà nước. Đại biểu quận Tây Hồ có đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng ban Dân Vận Quận ủy Tây Hồ. Đại biểu phường Phú Thượng có đồng chí Nguyễn Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch HĐND, UBND phường; các đồng chí chủ tịch UBMTTQ và trưởng các  đoàn thể chính trị - xã hội phường; các đồng chí đảng viên và đông đảo nhân dân địa bàn dân cư số 3 tới tham dự.

Trước buổi lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Thành phố, Quận Tây Hồ, Phường phú Thượng và toàn thể đại biểu khu dân cư số 3 đã thắp hương tưởng công ơn của Bác với đất nước tại nhà lưu niệm Bác Hồ.

Đồng chí Công Ngọc Chinh - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận KDC số 3 đã trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; đồng thời, báo công với Bác những kết quả khu dân cư số 3 đã đạt được. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân khu dân cư số 3 đã phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất để góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa – xã hội, thể dục – thể thao phát triển vững mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác an ninh chính trị tại địa bàn dân cư được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng và phát huy được sức mạnh tổng hợp.

Tại hội nghị tọa đàm các ý kiến thảo luận đã tập trung vào đúng nội dung chủ đề hội nghị, các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết đóng góp tích cực vào thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với các tiêu chí xây dựng phường văn hóa như: đẩy mạnh tuyên truyền trực quan thông qua nhiều hình thức khác nhau (băng rôn, áp phích, panô...); trách nhiệm của mỗi hộ dân trong việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng; vai trò của Ban công tác mặt trận, các chi đoàn, chi hội các đoàn thể, tổ dân phố; công tác tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tập thể, cá nhân, người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo ở khu dân cư; việc xây dựng các mô hình tự quản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện VSMT ở địa bàn dân cư,…

Buổi tọa đàm về thực hiện bộ QTƯX nơi công cộng trên địa bàn dân cư số 3 phường Phú Thượng thực sự hiệu quả và có ý nghĩa tác động lớn tới việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt là việc phấn đấu hoàn thiện 36 tiêu chí xây dựng “Phường văn hóa” và phấn đấu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Đồng chí Nguyễn Cao Dũng – Phó phòng Dân tộc & tôn giáo Ban Dân Vận Thành ủy Hà Nội đã xúc động phát biểu, đáng giá việc Chi bộ 3 – Đảng bộ phường Phú Thượng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc tại chính di tích Bác Hồ thực sự có ý nghĩa. Đây chính là nơi mà lần đầu tiên Bác đã dừng chân từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, nghe báo cáo về kết quả tổng khởi nghĩa trong cả nước và bàn việc chuẩn bị ra mắt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hà Nội cùng với các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh...Đồng chí mong muốn Đảng ủy, chính quyền phường Phú Thượng và Chi bộ 3 tiếp tục gìn giữ tốt di tích Bác Hồ để lưu truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho con cháu mai sau.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng đánh giá cao cấp ủy chi bộ 3 trong việc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tọa đàm thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với hoàn thiện tiêu chí xây dựng phường văn hóa. Đây là dịp để nhân dân KDC số 3 ôn lại lời dạy của Người, ra sức thi đua thực hiện tốt bộ QTƯX nơi công cộng và các tiêu chí xây dựng phường văn hóa. Buổi tọa đàm đã tạo sức lan tỏa tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quán trình triển khai, thực hiện. Đồng chí đề nghị Chi bộ số 3 nói riêng và Tổ dân vận trên địa bàn dân cư nói chung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy của phường, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng QTƯX nơi công cộng phù hợp với tình hình thực tế địa bàn dân cư; tập trung vào những việc làm cụ thể góp phần xây dựng phường Phú Thượng đạt danh hiệu “Phường văn hóa” trong thời gian tới./.

                                                                               Ban Dân vận Quận ủy