Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG XUÂN LA TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Ngày đăng 19/07/2018 | 18:19  | View count: 499

Sáng ngày 18/7/2018, Đảng ủy phường Xuân La tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Trần Thị Thu Hường – UVTV, Trưởng Ban Dân Vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Chử Phùng Lệ Giang – Phó Chánh Văn phòng Quận ủy; đồng chí Bùi Thế Cường – Bí thư Quận đoàn. Đại biểu phường có đồng chí Trần Quang Đạo – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phương Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, , Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và các đồng chí là đảng ủy viên, trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường; các đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ; các ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Thường trực Quận ủy biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân phường Xuân La trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ đã nêu cao vai trò trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đặc biệt là, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 81%, thu ngân sách phường đạt 70% Kế hoạch năm, trong đó thu ngoài quốc doanh đạt 52% Kế hoạch năm; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và quân sự địa phương được đảm bảo; công tác quản lý đất đai, GPMB các dự án, trật tự xây dựng và đô thị được quan tâm, chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện 02 Bộ qui tắc ứng xử do UBND Thành phố ban hành tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gắn với việc xây dựng phường văn hóa. Công tác giáo dục đào tạo tại 3 cấp học ngày càng chất lượng, được nâng cao. Tập trung quan tâm chăm lo tới các gia đình chính sách, thương bệnh binh, các hộ nghèo và cận nghèo, hiện Xuân La không còn hộ nghèo...   

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Quận ủy nhất trí với những nội dung phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 phường đã đề ra và đồng thời đã yêu cầu Đảng ủy phường Xuân La cần tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm báo cáo phường đã nêu. Ngoài ra cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung, đó là:

- Lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, ngân sách phường. Đặc biệt chú trọng chỉ tiêu thu ngoài quốc doanh.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường. Đặc biệt, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thường xuyên đối thoại, trực tiếp giải thích, làm rõ để nhân dân đồng thuận với công tác GPMB các dự án trên địa bàn phường.

- Tập trung phấn đấu xây dựng tuyến đường Xuân La và ngõ 28 Xuân La thành tuyến đường, tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và hoàn thành tốt các nội dung, tiêu chí về xây dựng phường văn hóa trước khi đề xuất UBND Quận thẩm định và công nhận phường văn hóa.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng hòm thư điện tử. Nòng cốt là đoàn viên thanh niên phường; yêu cầu các đồng chí Bí thư chi bộ dân cư cần quán triệt, tuyên truyền tới toàn bộ đảng viên biết để tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và thực hiện, tiến tới đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và mua bảo hiểm y tế toàn dân; công tác PCCC…

- Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền quán triệt, thực hiện tốt NQTW 6 và NQTW 7, khóa XII; đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; nắm bắt tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị. Cần tập trung chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ phường Xuân La cũng đã biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Với sự nỗ lực, đoàn kết, nhất trí của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân La, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Thường trực Quận ủy tin tưởng cuối năm Đảng bộ và nhân dân phường Xuân La sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2018./.  

  Ban Tuyên giáo Quận ủy