Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUẢNG AN TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 21-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI”
Ngày đăng 13/08/2018 | 15:56  | View count: 235

Chiều ngày 10/8/2018, Đảng ủy phường Quảng An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Trương Tú Uyên – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai – Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Hoài Nam – Chủ tịch UBND Phường và các đồng chí là đảng ủy viên, bí thư các chi bộ; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường; ban chỉ huy Công an phường và Quân sự phường; các đồng chí tổ trưởng dân phố và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện công tác PCMT trên địa bàn phường.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trương Tú Uyên – Bí Thư Đảng ủy phường biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân toàn phường trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong 10 năm qua. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống và kiểm soát tình hình ma túy trong thời gian tới đồng chí đề nghị các cấp ủy chi bộ, chính quyền phường và ban chỉ huy công an, quân sự phường và lãnh đạo các địa bàn Khu dân cư, tổ dân phố của phường xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị phường; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường về công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo PCMT, các tình nguyện viên của phường. Ban Chi huy công an phường phối hợp với các khu dân cư, tổ dân phố thường xuyên rà soát, theo dõi, nắm chắc hoạt động các đối tượng trên địa bàn phường; kịp thời phát hiện ngăn chặn và đẩy mạnh các hoạt động công tác cai nghiện tập trung, cai nghiện tại cộng đồng và tại gia đình; đồng thời có biện pháp giúp người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh; thường xuyên làm tốt công tác ngăn chặn ma túy thâm nhập học đường.

Tại Hội nghị, Đảng ủy phường đã biểu dương, khen thưởng 05 tập thể và 09 cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị phường, đồng chí tin tưởng Phường Quảng An sẽ tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thời gian tới để nhân dân toàn phường bình yên, phát triển và từng bước phấn đấu xây dựng phường Quảng An đạt chuẩn văn hóa và chuẩn văn minh đô thị./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ