Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Kết quả các phong trào thi đua yêu nước Phường Thụy Khuê năm 2018
Ngày đăng 26/12/2018 | 14:00  | View count: 628

Năm 2018 là năm tổ chức sơ kết, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thụy Khuê lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra.

       Thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Tiếp tục triển khai chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4, với tinh thần và quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Thụy Khuê với tinh thần chủ động, tập trung, sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ những vướng mắc, đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Các phong trào thi đua diễn ra liên tục, sôi động, đều khắp trong suốt năm qua, phường Thụy Khuê đã được Hội đồng thi đua khen thưởng quận đánh giá cao và thống nhất tặng các danh hiệu cho tập thể và cá nhân:

       * Khen thưởng tập thể:

- Quyết định 2020 ngày 14/12/2018 của UBND Quận Tây Hồ trao tặng danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến.

- Quyết định số 6877 ngày 19/12/2018 của UBND TPHN tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.

- UBMTTQ Quận tặng giấy khen cho MTTQ phường về thực hiện Quyết định số 2017; tặng giấy khen cho Ban CTMT KDC số 10 trong sơ kết phong trào TDĐK XDNTM ĐTVM.

       * Khen thưởng cá nhân:

•Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:

- Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó chủ tịch UBND phường.

- Đồng chí Huỳnh Thị Hải Yến - Phó chủ tịch HĐND phường.

•Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố:

-Đồng chí Nguyễn Tiến Cảnh - Chủ tịch HĐND phường.

•Quận tặng bằng khen: Đồng chí Phan Văn Nhâm có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện tốt chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

       Kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2018 là nguồn động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường Thụy Khuê quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kinh tế - Văn hóa – Xã hội năm 2019 hướng tới xây dựng thành công Phường Văn hóa.

                                                               Đ.c Ngô Xuân Điểm

Phường Thụy Khuê