Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Chi bộ 4 – phường Nhật Tân quyết tâm xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị
Ngày đăng 08/04/2019 | 17:32  | View count: 180

Chi bộ 4 – Đảng bộ phường Nhật Tân có 62 đảng viên với 05 tổ Đảng trên địa bàn 5 tổ dân phố, trong đó có 10 đảng viên được miễn sinh hoạt đảng.

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Nhật Tân lần thứ XXVI, Nghị quyết số 11- NQ/ĐU, ngày 05/01/2016 của Đảng ủy phường về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2016 – 2020”. Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua về lãnh đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng “Tuyến đường văn minh đô thị” và “Tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu”. Ngay từ đầu năm 2019 chi bộ đã xây dựng Nghị quyết triển khai tới đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị của khu dân cư với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”:

- 52/52 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt được phân công nhiệm vụ gắn với công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên các tuyến đường tại 5 tổ dân phố duy trì thực hiện các tiêu chí xây dựng “Tuyến đường văn minh đô thị” và “Tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu”; đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng ngõ 656 và Ngõ 612/1 Lạc Long Quân thành “Tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu”.

- Căn cứ Nghị quyết của chi bộ phân công 100% (52 đảng viên) các đồng chí đảng viên đã đăng ký việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 gắn với nhiệm vụ được phân công và cam kết cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- 5/5 tổ dân phố đều thể hiện sự quyết tâm thông qua Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố năm 2019 để tuyên truyền, triển khai thực hiện tới 100% các hộ gia đình.

- Các chi hội đoàn thể, nhất là chi hội Phụ nữ đã triển khai tới 100% các gia đình hội viên đăng ký tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không – 3sạch”…

- Hàng tuần cấp ủy chi bộ chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Với sự quyết tâm lãnh đạo của chi bộ, trong quý I/2019 trên địa bàn khu dân cư. 5 tổ dân phố, các tuyến đường luôn luôn được đảm bảo sạch sẽ, không có túi rác để ra đường, các tuyến đường đã được bổ sung các giỏ hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường đẹp… Trong thời gian tới chi bộ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc cán bộ, đảng viên vận động nhân dân hăng hái thi đua thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, nhất là đối với tiêu chí trật tự đô thị tại các tổ dân phố./.

                                                                                                   Phường Nhật Tân