Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tê quận
Ngày đăng 15/04/2019 | 09:54  | View count: 212

Ngày 3/4/2019, Chi bộ Trung tâm Y tế long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế.

    Theo quyết định thành lập, Đảng bộ Trung tâm Y tế là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quận Tây Hồ. Đảng bộ quận Tây Hồ được thành lập gồm có 06 Chi bộ trực thuộc và 34 đảng viên.

    Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận đã phát biểu chúc mừng Đảng bộTrung tâm Y tế quận Tây Hồ, đồng thời nhấn mạnh: “Đảng bộ Quận Tây Hồ sẽ luôn sát cánh cùng Đảng bộ Trung tâm Y tế trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, xây dựng các đoàn thể để tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng chỉ đạo các vấn đề chuyên môn, và việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của Đảng viên, công đoàn, đoàn viên thanh niên…;

    Giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Trung tâm Y tế đồng chí nhấn mạnh:

1. Trong thời gian tới cần sớm xây dựng Quy chế làm việc, phân công rõ vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của đảng ủy viên;

2. Duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chấp hành: họp ít, họp ngắn nhưng đạt hiệu quả cao;

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quyết định, nghị quyết, phân công đảng viên… để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Quận;

4. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, công khai tài chính, đảm bảo lương, thưởng cho cán bộ y tế.

5. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu.

6. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, không để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Đảng viên mới được kết nạp phải là người thực sự ưu tú, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn.

                                                                   Trung tâm Y tế quận