Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Tây Hồ triển khai tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2019.
Ngày đăng 25/07/2019 | 15:24  | View count: 707

Với mục tiêu không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các cán bộ làm công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ, NHCSXH quận Tây Hồ đã xây dựng và triển khai chương trình tập huấn tới Ban giảm nghèo cấp phường, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ các tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác cấp phường, và Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại các phường trên địa bàn quận.

        Chương trình tập huấn dự kiến tổ chức thành từng lớp tập huấn theo từng phường, mỗi lớp không quá 50 học viên, dự kiến tập huấn tới 08 Ban giảm nghèo tại 08 phường, 300 tổ trưởng tổ dân phố, 24 cán bộ Hội đoàn thể nhân ủy thác và 190 thành viên Ban quản lý tổ TK&VV thuộc 08 phường trên địa bàn quận.

          Nội dung tập huấn nhằm làm rõ nét các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn quận, về hoạt động của tổ TK&VV, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý tổ TK&VV, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, trách nhiệm của tổ trưởng tổ dân phố trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách.

          Phương pháp tập huấn ưu tiên hình thức cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cụ thể chi tiết bởi các giảng viên là Ban giám đốc NHCSXH quận Tây Hồ. Ban giám đốc trực tiếp tập huấn để học viên nắm vững các nội dung tập huấn. Trên cơ sở đó, các học viên vận dụng được các phương pháp, các kỹ năng nghiệp vụ một cách khoa học để việc triển khai tín dụng chính sách xã hội được thông suốt và hiệu quả.

          Cuối mỗi buổi tập huấn, các đại biểu tham dự cùng thảo luận và đưa ra các ý kiến, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghiệp vụ tín dụng chính sách và được lãnh đạo NHCSXH quận Tây Hồ giải đáp đồng thời trao đổi, hướng dẫn phương hướng khắc phục nhằm củng cố và nâng cao kiến thức về tín dụng chính sách.

          Thông qua các lớp tập huấn, các học viên nắm được rõ ràng và cụ thể hơn các chương trình tín dụng chính sách, các nghiệp vụ, quy trình triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn quận, đồng thời thấy rõ vai trò, trách nhiệm của từng đối tượng, mối quan hệ chặt chẽ và quan trọng giữa các cấp chính quyền, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội với NHCSXH quận trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương, qua đó giúp cho việc quản lý sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận.

  • NHCSXH quận Tây Hồ