Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng quận Tây Hồ
Ngày đăng 08/08/2019 | 10:59  | View count: 278

Sáng ngày 8/8/2019, tại trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Tây Hồ, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Tây Hồ tổ chức Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên quận.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Nguyễn Hoài Long - Phó Giám Đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; Phó GS.TS Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là báo cáo viên hội nghị và các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên quận Tây Hồ.

Phó GS.TS Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên quận những nội dung, phương pháp chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng; phương pháp thực hiện một buổi tuyên truyền miệng; một số kỹ năng tuyên truyền miệng, yêu cầu trung thực, khách quan, đảm bảo tính đảng, tính khoa học, thống nhất giữa lý luận, thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin và định hướng thông tin cho đối tượng; phương pháp nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự báo, định hướng một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới.

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn quận nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung, tổ chức và kỹ năng, phương thức công tác tuyên truyền miệng. Qua đó, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ báo cáo viên được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng; tích cực đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

      Ban Tuyên giáo quận ủy