Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” của chi bộ trường THCS Nhật Tân - Năm 2019
Ngày đăng 06/09/2019 | 15:31  | View count: 394

Trong những năm qua chi bộ trường THCS Nhật Tân luôn quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo". Nhà trường đã tổ chức quán triệt sâu rộng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác dân vận và nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Bên cạnh đó, nhà trường đã chú trọng đến việc phối hợp Hội cha mẹ học sinh để công tác dân vận đạt kết quả cao nhất.

           Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của các cấp, nhà trường đã xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào Dân vận khéo, phát động phong trào thi đua trong nhà trường nhằm thực hiện tốt công tác dân vận đã đề ra. Gắn việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với việc xét thi đua, đánh giá xếp loại hàng năm. Thực hiện kịp thời công tác biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào “Dân vận khéo”.

        Chi bộ và nhà trường THCS Nhật Tân “khéo” từ việc nhìn nhận các khó khăn thực tại về điều kiện cơ sở vật chất để mạnh dạn lựa chọn hướng đầu tư cho đội ngũ giáo viên, cho sự sáng tạo của các em học sinh. Động viên kịp thời sự nỗ lực vượt khó khăn của các thầy cô cũng như các em học sinh. Cũng nhờ đó năm học 2018-2019, nhà trường được nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc của UBND Thành phố. 85% học sinh lớp 9 của nhà trường thi đỗ vào các trường THPT công lập, nhiều học sinh đạt giải trong các cuộc thi văn hóa, thể dục thể thao cấp Quận và cấp thành phố. Chi bộ đã có tấm gương điển hình trong công tác “dân vận khéo”, đó là đồng chí Lương Hồng Điệp- đảng viên chi bộ, tổ trưởng tổ Xã hội.

        Phát huy những thành tích đã đạt được, chi bộ trường THCS Nhật Tân luôn quan tâm tới công tác dân vận và tiếp tục xây dựngmô hình, điển hình “dân vận khéo” trong năm học 2019-2020.

Chi bộ trường THCS Nhật Tân