Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Phường Nhật Tân quyết tâm xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị
Ngày đăng 06/01/2020 | 08:18  | View count: 291

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2015 – 2020; thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường Nhật Tân, HĐND phường đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân phường Nhật Tân về thực hiện kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2021; UBND, MTTQ và các đoàn thể nhân phường Nhật Tân đã xây dựng nhiều kế hoạch thực hiện với quyết tâm xây dựng phường Nhật Tân sớm đạt chuẩn văn minh đô thị.

Công tác thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn phường đạt chuẩn văn minh đô thị đã được Ủy ban nhân dân phường tích cực triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện đã phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư, tổ dân phố tạo ra chuyển biến tích cực về mọi mặt trên địa bàn phường.

Công tác tuyên truyền đã được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức như thông qua các buổi triển khai kế hoạch, triển khai công tác, giao ban định kỳ, thông qua hệ thống loa truyền thanh, ký cam kết, phát động các cuộc thi đua (ngõ phố xanh, sạch, đẹp; tuyến đường văn minh đô thị; tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu), xử lý vi phạm…, qua đó nhận thức và ý thức của người dân về việc đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất vào quá trình xây dựng phường văn minh đô thị ngày càng được nâng lên. Các hoạt động được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch, công tác đầu tư hạ tầng cơ sở được quan tâm, trật tự đô thị, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường mặc dù còn nhiều bất cấp nhưng đã được đặc biệt quan tâm; công tác văn hóa xã hội ngày càng được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả cao; an ninh trật tự ổn định, không xẩy ra những vụ việc phức tạp; công tác quân sự địa phương thường xuyên được đảm bảo… Sau 02 năm thực hiện đã có 10 tuyến đường đăng ký xây dựng tuyến đường văn minh đô thị đạt tiêu chí, góp phần hoàn thành 19/24 tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 

 

Đoạn đường Bích họa tạo cảnh quang sạch đẹp trong lòng khu dân cư

 

Bên cạnh đó còn 05 tiêu chí có hạn chế một phần. Cụ thể:

          Vẫn còn việc lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông; cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Chưa xử lý kịp thời, dứt điểm một số công trình vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng chưa có phép.

          Chưa hoàn thành tiêu chí 2: 80% trở lên tổ dân phố (hoặc tương đương) được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” 06 (sáu) năm liên tục trở lên; tiêu chí 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 (năm) năm trở lên.

Việc thực hiện xây dựng tuyến đường văn minh đô thị vẫn còn 31 tuyến đường chưa hoàn thành các tiêu chí.  Trong các khu dân cư vẫn còn trường hợp sinh con thứ 3.

           Ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị của người dân còn hạn chế: có hộ gia đình phơi quần áo, để vật dụng, túi rác ra đường; một số gia đình khi thi công xây dựng, vẫn để vật liệu chưa gọn gàng ảnh hưởng đến sinh hoạt chung; còn có trường hợp rửa xe, kinh doanh bán hàng trên vỉa hè, dưới lòng đường; số người đại diện gia đình tham gia họp tổ dân phố chưa đầy đủ; một số gia đình còn để nhắc nhở nhiều lần trong việc treo cờ Tổ quốc, giữ vệ sinh môi trường, nuôi chó thả rông…   

Việc triển khai xây dựng nhà sinh hoạt khu dân cư số 1 vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Một số thiết chế văn hóa ở khu dân cư đã xuống cấp chưa được chỉnh trang kịp thời như phòng đọc và tủ sách pháp luật, nhà sinh hoạt chưa đảm bảo cảnh quan môi trường xanh- sạch. 

Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nêu trên là:

          Công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả nên một bộ phận nhân dân trong các tổ dân phố chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, nên việc tham gia các nội dung của công tác và các phong trào thi đua của địa phương còn hạn chế.

Còn có cá nhân, tập thể có lúc chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ, nhất là vai trò trách nhiệm người đứng đầu của một số đồng chí chưa được phát huy; chưa thực sự quan tâm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ ở đơn vị mình; công tác tuyên truyền, phổ biến chưa sâu, thiếu kiểm tra đôn đốc; đặc biệt có trường hợp chưa làm hết trách nhiệm trong công tác kiểm tra, chưa khách quan, biểu hiện hời hợt, hình thức cho xong, nên kết quả đạt được ở một số đơn vị, trong một số nội dung chưa phản ánh đúng hiện thực.

Còn có cấp ủy chi bộ chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên, nhất là kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công. Vai trò chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của các chi hội, đoàn thể, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn còn hạn chế, vì vậy chưa có sức lan tỏa, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phong trào.

Phường Nhật Tân đề ra các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để sớm được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị:

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11 của Đảng ủy, Kế hoạch số 97, 106 của UBND phường trong công tác thực hiện nhiệm vụ “Giữ vững phường văn hóa, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020”.

Chỉ đạo các đơn vị rà soát các nội dung của Kế hoạch số 97, 106 để tiếp tục thực hiện. Xây dựng kế hoạch, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện những nội dung chưa đạt yêu cầu; nhất là công tác phối hợp với các Phòng, Ban, ngành của Quận tổ chức chỉnh trang đô thị, tập trung vào các vị trí trọng điểm để tập trung các biện pháp tuyên truyền, vận động tới người dân thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp trật tự đô thị để đảm bảo văn minh, tự giác chấp hành tự tháo dỡ các vi phạm trật tự đô thị còn tồn tại và mới phát sinh. Đồng thời duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, tuyệt đối không để tồn tại các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền qua các ngành, đoàn thể, bằng nhiều hình thức: Trên hệ thống truyền thanh các văn bản quy định, các gương điển hình thực hiện các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân; các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường để nhắc nhở, giáo dục. Tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền, phổ biến, trao đổi, tọa đàm ở khu dân cư; tổ chức tuyên truyền nhóm đến từng hộ dân ý thức chưa cao; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong các tiêu chí gắn với việc thực hiện trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra đôn đốc, đánh giá việc thực hiện của các đơn vị hàng tháng, nhất là đối với 41 tuyến đường đăng ký “Xây dựng tuyến đường văn minh đô thị” và 08 tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu trong các tổ dân phố.

Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị dân cư, tổ dân phố làm tốt công tác sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ “Giữ vững phường văn hóa, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020” theo chức trách nhiệm vụ của từng đơn vị. Khắc phục những hạn chế trong việc xây dựng tổ dân phố văn hóa - sức khỏe.

Chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng của Quận kịp thời giải quyết các bức xúc của nhân dân liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…Chỉ đạo và tổ chức thực hiện 5 tiêu chuẩn, 24 tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; định kỳ rà soát các tiêu chí, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và xây dựng triển khai kế hoạch giữ vững các tiêu chí đã đạt được; tập trung công tác tuyên truyền, vận động thực hiện những tiêu chí chưa đạt./.

                                                                                      TLH