Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCS xã hội quận tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng 08/01/2020 | 15:32  | View count: 141

Ngày 26/12/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) quận tổ chức Hội nghị Tổng kết tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Xuân Tài - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ - Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, với sự tham mưu chặt chẽ của NHCSXH quận đối với BĐD HĐQT NHCSXH quận, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả. Đến 21/12/2019, tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt 172.685 triệu đồng, tăng 23.266 triệu đồng so với năm 2018. Trong đó, nguồn vốn quản lý đạt 145.382 triệu đồng, tăng 20.362 triệu đồng so với năm 2018; nguồn vốn huy động đạt 27.303 triệu đồng, tăng 2.904 triệu đồng so với năm 2018. Hiện tại, NHCSXH quận Tây Hồ đang thực hiện 03 chương trình tín dụng với tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt 146.241 triệu đồng trên 2.869 hộ vay, tăng 21.239 triệu đồng và 138 hộ vay so với năm 2018. Tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt 17%. Chất lượng tín dụng tốt vẫn tiếp tục được duy trì, không có nợ quá hạn. Công tác ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể (HĐT)tiếp tụckhẳng định tính ưu việt và sự phù hợp với hoạt động tín dụng chính sách với tổng dư nợ ủy thác cho vay đạt 146.241 triệu đồng, chiếm 100% tổng dư nợ cho vay.Công tác kiểm tra, giám sát, triển khai hoạt động của các HĐT cũng như chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn đã dần đi vào ổn định và ngày càng nâng cao, thể hiện rõ vai trò là cánh tay nối dài của NHCSXH đem vốn tín dụng chính sách đến với người dân.

Phát biểu tại Hội nghị, bên cạnh các kết quả hoạt động khả quan NHCSXH quận đã đạt được, các đại biểu cũng đánh giá cao hiệu quả xã hội tích cực mà nguồn vốn tín dụng chính sách đem lại trên địa bàn quận Tây Hồ. Trong năm 2019, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, đã có 987 lượt hộ được vay vốn với số tiền đã giải ngân trên 54.828 triệu đồng; trong đó trên 975 lượt hộ gia đình vay vốn để giải quyết việc làm, 12 hộ vay vốn mua nhà ở xã hội.Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong tăng trưởng kinh tế hàng năm của địa phương và góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Để giữ vững và phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tại hội nghị, các đại biểu nhất trí triển khai một số mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2020, trong đó đảm bảo cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quận có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và đáp ứng tốt nhất các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng theo các chính sách, quy định của Chính phủ; phấn đấu tăng trưởng dư nợ năm 2020 đạt 20% (khoảng 29 tỷ đồng) và hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; đảm bảo chất lượng tín dụng, không phát sinh nợ quá hạn; tăng cường công tác phối hợp giữa các các ngành, các HĐT nhận uỷ thác tổ chức thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ tín dụng, lồng ghép với việc hổ trợ kỹ thuật, khuyến công, khuyến nông… và hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, duy trì và phát huy nghề truyền thống và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của quận đã khen thưởng 10 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tốt trong đóng góp, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận năm 2019.

 

  Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH quận một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động tín dụng chính sách đối với tăng trưởng kinh tế cũng như công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ đồng thời đề xuất NHCSXH thành phố Hà Nội, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND quận quan tâm bố trí thêm nguồn vốn cho NHCSXH quận đảm bảo mục tiêu tiêu tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách nhằm góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

-  Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tây Hồ  -